Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

V apríli boli zverejnené organizačné normy:

Smernica S-006/2016
revízia 2, zmena I Činnosť odboru práce a miezd

Smernica S-232/2018
revízia 4, zmena 0 Poskytovanie ochranných a občerstvujúcich nápojov pri zvýšenej záťaži teplom a chladom

Smernica S-242/2018
revízia 3, zmena 0 Popisy pracovných činností

Smernica S-287/2016
revízia 1, zmena I Riadenie nezhodného výrobku

Smernica S-329/2018
revízia 2, zmena 0 Obhospodarovanie výdajní náradia, nástrojov, meradiel a špeciálnych výrobných pomôcok

Smernica S-413/2018
revízia 3, zmena 0 Systém vybavovania obchodného prípadu na výstupe

Smernica S-416/2018
revízia 4, zmena 0 Štatút rady kvality

Smernica S-424/2018
revízia 4, zmena 0 Činnosť oddelenia kontroly a zabezpečovania kvality

Smernica S-430/2018
revízia 1, zmena 0 Nápravné a preventívne opatrenia

Smernica S-479/2018
revízia 3, zmena 0 Tvorba a aktualizácia profesiografických schém

Pokyn PO-016/2018
revízia 3, zmena 0 Používanie aplikačného programového vybavenia – Systém zákazníckej podpory

Pokyn PO-148/2017
revízia 3, zmena I Interné audity kvality

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm