Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

K zásadnej zmene v dychovej hudbe došlo po utvorení závodného klubu ROH a príchode bývalého vojenského dirigenta Ľudovíta Adamčíka v lete roku 1950. Adamčík bol uvoľnený z armády a hneď po svojom príchode začal budovať dve hudobné telesá, ako to bolo niekedy – dychovú hudbu a koncertné teleso s kompletným dychovým a sláčikovým obsadením. K pôvodnému jadru podbrezovských a hrončianskych hudobníkov postupne pribudli noví. Takmer polovica z nich boli jeho vlastní odchovanci z armádnej hudby. Adamčík sústredil pozornosť aj na výchovu učňovského dorastu a pre sláčikové nástroje získal posily z okolia Podbrezovej.

 

Ľudovít Adamčík s podbrezovským orchestrom v roku 1953
Ľudovít Adamčík s podbrezovským orchestrom v roku 1953

 

V polovici roku 1951 sa začali usporadúvať pravidelné koncerty v Dome pracujúcich a neskôr aj v okolitých obciach. Koncerty boli bez vstupného. Príchod kvalifikovaných hudobníkov a svedomitá príprava repertoáru priniesli prvé úspechy už v roku 1952 na okresnej, krajskej a celoštátnej prehliadke v Bratislave a o rok v Prešove. Vysoký trend pokračoval v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch, čoho dôkazom je rok 1955, kedy hudba získala prvenstvo v Bratislave a tretie miesto v Prahe. Najlepšie dojmy zostali z Bratislavy, kde sa na záver celej prehliadky k podbrezovskému orchestru pridružil vysokoškolský súbor, dychová hudba z Považskej Bystrice a tristočlenný spevácky zbor, aby predniesli Urbancovo „Hej, slnko vychodí“, pod taktovkou Tibora Andrašovana. V tom istom obsadení odznelo ešte Tulikovo „My za mier“, pod taktovkou mladého začínajúceho dirigenta Bystríka Režuchu.

V ďalších rokoch pokračovala hudba s rovnakým zanietením, koncerty boli usporadúvané doma i vonku. Každoročne boli prijímaní noví mladí adepti z radov učňovskej mládeže. Bola dokončená prístavba hudobnej školy a boli získané nové priestory. Mnohí z mladých hudobníkov začali študovať popri zamestnaní. Ozývali sa hlasy po zmene repertoáru, aby sa dostala do programu aj nová súčasná hudba. Mladých pribúdalo iba na dychové hudobné nástroje, kým sláčikové boli doménou starších a starých hudobníkov.

Zásluhou Ľudovíta Adamčíka vzniklo v Podbrezovej veľké hudobné stredisko s bohatou činnosťou, ktoré odchovalo v rokoch 1951 – 1964 desiatky mladých hudobníkov. Bol tu veľmi čulý koncertný život, chodievalo sa na prehliadky, a tým sa hudobný život v Podbrezovej dostal do povedomia hudobných odborníkov i verejnosti. Bolo to jedno z najbohatších a najplodnejších období závodnej hudby. Hudobný život v Podbrezovej však poznačila smrť kapelníka Adamčíka, ktorý zomrel v roku 1964.

Otázka č. 8: V ktorom roku získala hudba prvenstvo v Bratislave?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.