Klub 500 a SOPK tlačia na vládu

 

Logo Klub 500

 

 Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vyzývajú vládu, aby pripravila a realizovala reformu daní a odvodov s cieľom znížiť celkovú daňovú sadzbu na úroveň priemeru členských štátov Európskej únie.

Pri príprave rozpočtov na roky 2019 a 2020 by sa podľa nich mala zásadným spôsobom riešiť podpora cestovného ruchu a poľnohospodárstva ako základných oblastí pre podporu ekonomického rastu a zamestnanosti, po vzore okolitých členských krajín EÚ. Kabinet tiež žiadajú, aby začal realizovať školskú reformu, reformu zdravotníctva a reformu štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy s cieľom dosiahnuť počet štátnych zamestnancov a takú efektivitu štátnej, verejnej a územnej samosprávy, ako je v najefektívnejších krajinách EÚ.

„Klub 500 a SOPK sú pripravení aktívne sa podieľať na príprave všetkých reforiem z dôvodu, že zamestnávatelia a zamestnanci sú tí, ktorých sa tieto reformy najviac dotýkajú,“ uvádza sa v tlačovej správe. Spoločne vyzývajú všetkých politikov, politické strany, predstaviteľov ministerstiev a parlamentu k naštartovaniu spoločného úsilia pre dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu garantujúceho zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov SR. Súčasne žiadajú vyšetrenie všetkých podozrení z porušenia hospodárskej súťaže, povinnosti pri správe cudzieho majetku, ochrane súkromného vlastníctva, či rozdeľovaní finančných prostriedkov.

„Klub 500 a SOPK majú dojem a presvedčenie, že oveľa viac priestoru na diskusiu pri presadzovaní noviel zákonov majú vybrané fyzické osoby, prípadne predstavitelia tretieho sektora,“ tvrdia spoločne.