Ako sme na tom s odpadom?

 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vzniklo v roku 2016 v Banskobystrickom kraji 789 175,2 ton priemyselného odpadu, s medziročným poklesom o 14,1 percenta. V rámci SR predstavoval podiel Banskobystrického kraja 9,1 percenta. Z celkového množstva odpadu bolo zhodnotených materiálovo 22,6 percenta, 0,8 percenta energeticky, 16,7 percenta spätným získavaním organických látok vrátane kompostovania a 18,4 percenta iným spôsobom. Na skládkach skončilo 27,7 percenta odpadu. Podľa miery rizika nebezpečenstva sa odpad z hospodárstva člení na nebezpečný a ostatný odpad. Nebezpečný odpad v roku 2016 v Banskobystrickom kraji tvoril 3,5 percenta z celkového množstva odpadu a ostatný odpad sa podieľal na celkovom objeme odpadu 96,5 percenta.

   V obciach Banskobystrického kraja bolo v roku 2016 vyprodukovaných 203 241 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov, čo predstavuje 10,4 percentný podiel, pričom Banskobystrický kraj vyprodukoval najmenej odpadu zo všetkých krajov Slovenska.

   Jeden obyvateľ kraja vyprodukoval v prepočte 312 kilogramov odpadu, čo predstavuje 10 percentný nárast oproti roku 2015.

   Údaje o  nakladaní s komunálnym odpadom hovoria, že v Banskobystrickom kraji je zhodnocovaných 28,5 percenta odpadu na obyvateľa (88,86 kilogramu na obyvateľa), čo je o 31,4 percenta viac ako v roku 2015.