Na slovíčko

 

Často sa stretávame s vyjadrením dôsledku „tým pádom“. Ide o nesprávne spojenie, pochádzajúce z čechizmu. Správne znie „a preto“ alebo „a tak“ (Nie „Tým pádom som chýbal v škole, ale „Preto som chýbal v škole.“

V slovenčine sa stretávame so slovom nakoľko, ktoré síce spisovné je, ale často sa používa v nesprávnom ponímaní. Pri vyjadrení príčiny by sa mali používať spojky pretože, keďže, lebo… Čiže nie „Nakoľko pršalo“, ale „Pretože pršalo“. Nakoľko vyjadruje otázku, týkajúcu sa miery (Nakoľko bol ten postup správny), ako podraďovacia spojka uvádza príslovkovú vetu zreteľa (Nakoľko viem, nikdy do školy nechodil) alebo uvádza príslovkovú vetu miery (Robil, nakoľko sa cítil).