Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy, informuje o riadiacej dokumentácii, vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V apríli boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Smernica S-333/2020

revízia 2, zmena 0

Vykonávanie kontrol káblových kanálov, priestorov a šachiet
Smernica S-413/2018

revízia 3, zmena I

Systém vybavovania obchodného prípadu na výstupe
Smernica S-434/2019

revízia 3, zmena I

Činnosť prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr
Smernica S-465/2018

revízia 3, zmena I

Výťahy – prevádzka, opravy a údržba
Pokyn PO-021/2020

revízia 1, zmena 0

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora
Pokyn PO-161/2017

revízia 2, zmena I

Ochrana nefajčiarov
Pokyn PO-210/2020

revízia 3, zmena 0

Grafický manuál Železiarní Podbrezová a.s. a hradu Ľupča
Pokyn PO-217/2020

revízia 3, zmena 0

Oznamovacia povinnosť pri úmrtí zamestnanca ŽP a.s.

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 09/2020 Menovanie pracovného tímu pre koordináciu krokov počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky súvisiacej s ochorením COVID-19 v rámci ŽP Group

 

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 10/2020 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v dňoch 1. a 8. 5. 2020
Rozhodnutie č. 11/2020 Pracovný režim v ŽP a.s. od 1. 5. 2020

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm