Ľudia si viac uvedomujú nutnosť ochrany prírody

 

Pred obytným domom na Štiavničke vidieť, že tu obyvateľom záleží na tom, v akom prostredí žijú a kde rastú ich deti. Foto: I. Kardhordová

 

V uplynulom týždni sme si pripomenuli Deň Zeme. Bola to príležitosť uvedomiť si zraniteľnosť našej planéty a zároveň podnet na akcie, smerujúce k ochrane prírody.

Tohtoročný priebeh obmedzili opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu. Tí, ktorým na životnom prostredí záleží, sa však prispôsobili a prispeli k dobrej veci. Presvedčila nás o tom aj prechádzka po Podbrezovej. Aj napriek tomu, že kvôli obmedzeniu nebolo organizované jarné upratovanie, obyvatelia jednotlivých sídlisk svojim prístupom ukázali, že im na životnom prostredí záleží. Iste, sú aj miesta, kde by bolo treba ešte popracovať, sú tu rozostavané akcie, ktoré pôsobia dojmom neporiadku, nedokončené práce…

Nachádzame sa v zložitom období, pandémia ochromila život, no spomalenie, či zastavenie rastúceho tempa sa v dobrom odráža na ekológii. Aj ľudia si viac uvedomujú význam ochrany prírody a zostáva nám len zaželať si, aby to tak zostalo aj po prekonaní koronakrízy.

 

Tohtoročné jarné upratovanie sťažili prísne opatrenia, ale kto má vzťah k prírode, toho to neodradí
Tohtoročné jarné upratovanie sťažili prísne opatrenia, ale kto má vzťah k prírode, toho to neodradí

 

Pohľad na okolie bytových domov na Kolkárni svedčí o tom, že aj tu ľudom záleží, v akom prostredí žijú
Pohľad na okolie bytových domov na Kolkárni svedčí o tom, že aj tu ľudom záleží, v akom prostredí žijú

 

Pri pochôdzke Skalicou nás upútala skládka dreva za ČOV. Ako nás informoval starosta obce Mgr. L. Kardhordó, ide o drevený odpad zo starého nábytku, dverí, okien, atď. Odpad bude 30. mája odvezený firmou Kronospan zo Zvolena na ďalšie zhodnotenie
Pri pochôdzke Skalicou nás upútala skládka dreva za ČOV. Ako nás informoval starosta obce Mgr. L. Kardhordó, ide o drevený odpad zo starého nábytku, dverí, okien, atď. Odpad bude 30. mája odvezený firmou Kronospan zo Zvolena na ďalšie zhodnotenie