Inšpirujeme sa poznaním minulosti

 

V týchto dňoch každý z nás podstupuje ťažké skúšky, ale je to čas, kedy v sebe môžeme objaviť aj ušľachtilé hodnoty. Buďme nápomocní svojim najbližším, rodine, starším a spolupracovníkom. Snažme sa byť silní, byť vzorom pre svoje deti a okolie, nepanikárme, ale inšpirujme iných zodpovednosťou a ľudskosťou. Nebojme sa budúcnosti, pomôžme si vzájomne fyzicky či psychicky a rozlišujme realitu, polopravdy a klamstvá.

Poznanie minulosti nám poskytuje mnoho príkladov, ktoré nás môžu viesť aj v súčasnosti. Úlohou historika je študovať, premýšľať a informovať. Verím, že rozumom a srdcom sa z tejto zložitej situácie dostaneme a dovoľte, aby som vás inšpiroval príbehom o lekárovi z 19. storočia v jeho boji proti epidémii cholery.

John Snow bol britský lekár a priekopník zavádzania anestézie a hygieny

John Snow (1813 – 1858) bol londýnsky lekár, ktorý sa prvýkrát preslávil prácou s anestéziou. Snow dosiahol takú odbornosť, že osobne podával chloroform kráľovnej Viktórii, keď porodila dve zo svojich detí. Snow bol tiež silným oponentom miasmatickej teórie chorôb, ktorá tvrdí, že choroby sú spôsobené kontaminovaným, škodlivým vzduchom.

Teória miasmy (tiež nazývaná v angličtine miasmatic theory) je zastaraná medicínska teória, ktorá hovorila, že choroby ako napríklad choleru, chlamýdiu alebo čiernu smrť/mor – spôsobenú miasmou (μίασμα, v starogréckom jazyku „znečistenie“) – zapríčiňuje „zlý vzduch“, známy tiež ako nočný vzduch. Teória sa domnievala, že pôvod epidémií bol spôsobený miasmou, ktorá pochádza z hnijúcich organických látok.

Aj keď teória miasmy bola zvyčajne spájaná so šírením choroby, niektorí akademici na začiatku 19. storočia navrhli, aby sa táto teória rozšírila aj na ďalšie oblasti, napríklad človek by sa mohol stať obéznym vdýchnutím zápachu jedla. Teória miasmy bola akceptovaná už od staroveku v Európe a Číne. Teóriu nakoniec vedci a lekári zavrhli po roku 1880 a nahradili teóriou zárodkov, ktoré stoja za vznikom špecifických chorôb. Kultúrne presvedčenie o odstránení zápachu však viedlo k tomu, že čistenie odpadu je pre mestá veľkou prioritou a samozrejmosťou.

Morový lekár v 17. storočí a jeho typické oblečenie s ochrannou maskou proti zápachu
Morový lekár v 17. storočí a jeho typické oblečenie s ochrannou maskou proti zápachu

V prvej polovici 19. storočia bol však Londýn špinavým miestom. Ľudský odpad sa zhromažďoval v interiéroch v komorových nádobách, ktoré sa vyprázdňovali do podzemných žúmp. Po vyčistení žúmp sa ich obsah (v najlepšom prípade) vyhodil do Temže, alebo (v najhoršom prípade) odhodil na ulicu. Ak si predstavíme neznesiteľný zápach, ktorý toto nadmerné množstvo nespracovaného odpadu spôsobilo, je ľahké pochopiť, prečo teória miasmy dávala zmysel expertom v oblasti verejného zdravia v 19. storočí.

Jednou z najsmrteľnejších chorôb, ktorá postihla Londýnčanov v 19. storočí, bola cholera. Ľudia postihnutí cholerou strácajú väčšinu svojej telesnej tekutiny hnačkou a často zomierajú do jedného dňa. Väčšina prípadov cholery v Londýne bola epidemická vonkajšia súvislosť (súčasť rozšíreného prepuknutia choroby v konkrétnom čase), nie endemická vonkajšia súvislosť (kvôli viac alebo menej konštantnej úrovni choroby v populácii). Pred rokom 1854 v Londýne došlo k dvom hlavným ohniskám cholery. Jedno v rokoch 1831 – 1832, ktoré zabilo vyše 6 000 ľudí, a ďalšie v rokoch 1848 – 1849, ktoré zabilo vyše 14 000 ľudí.

Koncom 40. rokov 19. storočia bol lekár John Snow presvedčený, že miasma nie je príčinou cholery. Namiesto toho Snow veril, že cholera bola prenášaná vodou. V roku 1849 vydal brožúru s názvom „O spôsobe komunikácie v cholere“. V nej uvádza niekoľko záznamov z prvej ruky a z druhej ruky o prepuknutí cholery ako o prepuknutí choroby bodového pôvodu, kde sa choroba šíri cez jediný zdroj k jej obetiam.
V roku 1849 v spomínanom časopise Snow tvrdil, že miasma je nesprávnym tvrdením, ale ešte neoznačil vodu ako hlavný zdroj prenosu cholery. K tomuto zisteniu sa dopracoval postupne na základe ďalších experimentov a vyšetrovania nákazy cholery v mestskej časti Soho, o čom sa dočítate v ďalšom čísle.