Európa oslavuje ôsmeho a Rusko deviateho mája

 

Zdroj: TASR

Skôr narodení si určite pamätajú, že v minulosti sme si Deň víťazstva nad fašizmom pripomínali 9. mája. Po páde socializmu sa oslavy tohto sviatku presunuli na 8. mája, v Rusku ho dodnes slávia 9. mája. Viete, prečo je to tak?

Deväťdesiatosem zamestnancov podbrezovských železiarní sa nevrátilo po oslobodení Podbrezovej na svoje miesto. V národnooslobodzovacom boji položili svoje životy a my na nich spomíname s úctou. Foto: I. KardhordováDňa 7. mája 1945 o 2.41 hod. bola v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v Remeši podpísaná kapitulácia, ktorú okrem predstaviteľov Nemecka podpísalo osem spojeneckých generálov zo ZSSR, Veľkej Británie, USA a Francúzska, pričom sa 8. mája 1945 do 23.01 hod. mali ukončiť všetky boje. Sovietske vedenie však chcelo, aby sa akt podpisu dokumentu zopakoval v noci z 8. na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v Berlíne-Karlhorste.

Historik Vojenského historického ústavu Igor Baka v spojitosti s oslavou Dňa víťazstva – v európskych štátoch 8. mája, v Ruskej federácii a niektorých krajinách bývalého ZSSR 9. mája – spresnil, že kapitulácia bola podpísaná 7. mája. Sovieti si vyžiadali opakovanie jej podpisu 8. mája v Berlíne. Na tomto akte sa zúčastnil za nemeckú stranu okrem iného náčelník štábu Wehrmachtu Wilhelm Keitel a za sovietsku stranu maršal Georgij Žukov.

Akt podpisu kapitulácie sa uskutočnil v noci z 8. na 9. mája 1945. Avšak podpisom 7. mája 1945 kapitulácia vstúpila do platnosti 8. mája o 23. hodine v noci stredoeurópskeho času – vtedy už v ZSSR bolo po polnoci, čiže 9. mája.