Zmeny pri nosení rúšok

 

 

Od 21. apríla platia pri nosení ochranných rúšok nové pravidlá. Podľa nariadenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa je zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Nos a ústa musia byť prekryté napríklad rúškom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou:

• detí vo veku do dvoch rokov,

• osôb so získanými poruchami autistického spektra,

• osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby vo vozidle zo spoločnej domácnosti,

• vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne,

• osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pohybe v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných minimálne dvadsať metrov,

• osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne dvadsať metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné umyť si ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu. Pri nasadení je potrebné zakryť si nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.