Editoriál

 

Súčasťou globálnych ekologických iniciatív pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sme si pripomenuli 22. apríla, je „jarná gruntovačka“ Banskobystrického samosprávneho kraja, pod heslom: „Pomôž prírode, pomôžeš sebe!“ Jarné upratovanie bolo odštartované 4. apríla a potrvá do 8. mája a nič nám nebráni zapojiť sa. Pri pobyte v prírode nielen načerpáme novú energiu, ale môžeme urobiť aj užitočnú vec. Zoberme si vrece na odpadky a očistime svoje obľúbené miesto v prírode, ale môže to byť aj okolie svojho domova. Tohtoročné jarné upratovanie sa trochu líši od tých predchádzajúcich. Koronavírus si vyžaduje určité opatrenia, ak chceme pracovať v skupinke, tak len s rodinnými príslušníkmi zo spoločnej domácnosti, s ochrannými rúškami, rukavicami a vyhýbajme sa iným dodržaním potrebnej vzdialenosti. Zodpovedným prístupom k prírode prejavujeme zároveň zodpovedný prístup voči sebe a iným. A budeme radi, ak nám pošlete do redakcie foto z takejto akcie.