Jazykové okienko

 

Zdroj: Pravidlá slovenského pravopisu

Vírus/vír – Aj keď pojem korona nie je u nás zaužívaný, podstatné meno vírus (s významom ako najjednoduchší mikroorganizmus vyvolávajúci choroby), je známe a má svoje pravopisné pravidlá. Pri jeho skloňovaní neskracujeme koncové – us – bez vírusu, s vírusom, vírusy, o vírusoch. Ani pri tvorení odvodených slov od základového slova vírus, napr. antivírus, antivírusov…, čiže správne znie koronavírus, nie koronavír.

Ma či mi? – Veľmi často sa stretávame s vyjadrením napadlo ma, v súvislosti s tým, že nám v hlave skrsol nejaký nápad, myšlienka. Treba si však uvedomiť, že napadnúť nás môže len nejaká divá šelma. A tak spisovne znie: Napadlo mi…

Mail/e – V slovenčine sa skloňuje podľa vzoru dub. Čo to znamená? Že v lokáli jednotného čísla bude mať vždy príponou -e, v e-maile/maile/mejle; napríklad: Dokument pripájam nižšie v maile.