Z dnešného pohľadu by mal zvrat nastať koncom apríla

 

Pán riaditeľ vy ste nedávno v rozhovore pre Podbrezovan konštatovali, že vašim cieľom je minimálne udržať si svoju pozíciu na českom trhu. Prešlo pár týždňov, dnes je 6. apríla 2020, a situácia tak ako na Slovensku, aj v Čechách nabrala vďaka koronavírusu úplne nový smer. Môžete nám priblížiť, ako prežívate tieto dni a ako sa podpísala súčasná kríza na chode vašej spoločnosti?

– Áno, v mojom ostatnom príspevku pred pár týždňami som uviedol, že prioritou našej spoločnosti bude udržať si svoje pozície na českom trhu a tým aj predaj primeraného objemu rúr. Uvedené zámery mali rýdzo obchodný podtext, bez následného zdravotno-bezpečnostného vplyvu. Dňa 12. marca 2020 však vláda Českej republiky vyhlásila núdzový stav, vzhľadom na preukázanie výskytu koronavírusu Covid-19, ktorý zahŕňa celý rad karanténnych obmedzení. Táto veľmi zložitá, neľahká a nepredvídateľná situácia sa dotýka súkromného aj profesionálneho života všetkých obyvateľov Českej republiky. Obchodný kontakt s našimi hlavnými partnermi sme neprerušili, skladové a výrobné subjekty neprerušili činnosť. Viac menej ich prevádzkové režimy dodržujú pravidlá núdzového stavu a s tým spojené karanténne opatrenia.

Dotkli sa spoločnosti konkrétne karanténne opatrenia?

– Karanténne opatrenie, ktoré núdzový stav zahŕňa, sa dotýka aj samotnej prevádzky našej spoločnosti. Pre zabezpečenie minimálneho medziľudského kontaktu našich zamestnancov, čo zahŕňa aj cesty do zamestnania, sme pristúpili k núdzovému riešeniu, ktoré sa sústredilo na využitie možnosti práce z domu. Kompletný objem našej obchodnej a ekonomickej činnosti však nemožno vzdialene zabezpečiť a čiastočne vyžaduje personálnu prítomnosť v sídle spoločnosti. To riešime každodennou prítomnosťou jedného zástupcu jednotlivých úsekov v sídle spoločnosti.

Uvedené opatrenia napĺňajú a rešpektujú vládne nariadenia najmä v oblasti obmedzenia voľného pohybu a medziľudského kontaktu osôb a v nadväznosti umožňujú kontinuitu prevádzky našej spoločnosti aj v tejto zložitej dobe.

Ako vidíte situáciu na najbližšie týždne?

– Veľmi rád by som použil optimistický odhad vývoja situácie. Viac-menej podľa aktuálnych informácií, vrchol v počte nakazených osôb koronavírusom v Česku by mal byť dosiahnutý v závere apríla 2020. Na toto obdobie je zatiaľ plánované aj ukončenie núdzového stavu v Českej republike a postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení. Vývoj v oblasti ekonomiky, hospodárstva a obchodu je v súčasnosti striktne naviazaný na zdravotno-bezpečnostnú situáciu.

Prajem všetkým zamestnancom ŽP Group a ich rodinám pevné zdravie.