Bytový dom Piesok – desať nových bytov na najvyššom poschodí

 

Ako sme vás už na stránkach našich novín informovali, vedenie Železiarní Podbrezová a.s. v uplynulých rokoch pristúpilo k stabilizácii zamestnancov aj prostredníctvom poskytovania možnosti ubytovania v nájomných bytoch. O tento typ benefitu je medzi zamestnancami dlhodobý záujem.

 

Bytový dom v Piesku objektívom I. Kardhordovej

 

Ďalšou stavebnou investíciou, ktorá má rozšíriť ponuku bytov, je prebudovanie jestvujúceho najvyššieho poschodia v bytovom dome Piesok. Predtým boli v budove realizované stavebné úpravy ešte v roku 2018 na prízemí, kde bolo z jedálne so zázemím a priestorov pre práčovňu vybudovaných trinásť bytových jednotiek.
Teraz sme pristúpili k stavebným úpravám na najvyššom poschodí. Doposiaľ toto podlažie poskytovalo ubytovanie vhodné pre zájazdy, školy v prírode a podobne. Avšak, vzhľadom na slabšie využitie a pretrvávajúci dopyt po nájomnom ubytovaní pre zamestnancov ŽP a.s., vedenie spoločnosti rozhodlo o prebudovaní týchto priestorov na samostatné byty.

Ku koncu februára 2020 boli ukončené stavebné práce a bolo tu vybudovaných desať plnohodnotných bytov, z toho osem jednoizbových a dva dvojizbové. Ku každému bytu môže byť priradené jedno vyhradené parkovacie miesto vo dvore alebo pred budovou. Rozhodnutie o zmene užívania stavby (kolaudácia) nadobudlo právoplatnosť 26. marca 2020.

Výmery bytov sú nasledovné:

Byt 48 – dvojizbový, 82,71 m²
Byt 49 – jednoizbový, 51,97 m²
Byt 50 – jednoizbový, 50,97 m²
Byt 51 – jednoizbový, 51,13 m²
Byt 52 – jednoizbový, 51,53 m²
Byt 53 – jednoizbový, 51,79 m²
Byt 54 – jednoizbový, 53,31 m²
Byt 55 – jednoizbový, 41,68 m²
Byt 56 – jednoizbvý, 40,86 m²
Byt 57 – dvojizbový, 51,38 m²

Každý byt má plne vybavenú kuchyňu. Foto: I. Kardhordová

Každý byt je vybavený laminátovými podlahami, respektíve dlažbou. V kuchyni je inštalovaná nová kuchynská linka s elektrickým sporákom a rúrou, digestorom a chladničkou. Príprava teplej úžitkovej vody je centrálna, podobne ako kúrenie – rovnako ako na ostatných poschodiach domu. Každý byt má samostatné meranie teplej a studenej vody, elektrickej energie, meranie spotreby tepla na kúrenie je riešené pomerovými meračmi.

Veríme, že každý byt si čoskoro nájde svojho spokojného nájomníka.

Stavebné práce na prízemí prebiehali za užívania ostatných bytov v objekte nižšie. Týmto sa chcem na záver poďakovať ich nájomníkom za trpezlivosť a pochopenie najmä pri rušení hlukom. Celkovo však boli práce uskutočnené v zimnom období pomerne rýchlo a kvalitne, za čo patrí vďaka stavebnej firme Staso ĎZ s.r.o. Tiež ďakujem všetkým zúčastneným zo ŽP a.s., projekcii a príprave odboru technického a investičného rozvoja a odbornému vedeniu stavby stavebnému dozoru Marekovi Turňovi a dozoru elektro Ľubomírovi Turňovi.