Zhodnotenie nedávno skončenej biatlonovej sezóny

 

V sezóne 2019/2020 naši športovci dosiahli viacero vynikajúcich medzinárodných aj domácich umiestení. Na najvýznamnejších svetových podujatiach tvorili až polovicu členov mládežníckych reprezentačných družstiev a najmladší športovci sa presadili aj v Slovenskom pohári.

Realizačný tím športového klubu a oddielu biatlonu s podporou Slovenského zväzu biatlonu dokázal v rámci centra talentovanej mládeže ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. zlepšiť viacero aspektov športovej prípravy, ako napríklad rozšíriť trénerské obsadenie na dva plné úväzky, do praxe uviesť rozšírenie tréningových skupín o tretiu organizačnú zložku – vysokoškoláci, uskutočniť kvalitné letné sústredenie v Novom Meste nad Moravou, navýšenie počtu vystrelených nábojov a realizáciu komplexnejšej streleckej a silovej prípravy v celej tréningovej skupine, angažovanie maséra do tréningového procesu, výborné zabezpečenie reprezentačných výjazdov a ďalšie opatrenia, ktoré prispeli k zlepšeniu starostlivosti o športovcov v oddiely biatlonu.

Počas prípravných období sa výkonnosť členov tréningovej skupiny vyvíjala podľa kontrolných tréningov vzostupne a tento trend sme dokázali udržať vo viacerých prípadoch aj počas hlavnej časti sezóny. Aj napriek výrazným umiestneniam mládežníkov v sezóne 2018/2019 (Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v Osrblí: Z. Remeňová – 10. miesto, L. Ottinger – 17. miesto, T. Sklenárik – 19. miesto, E. Kapustová – 21. miesto, štafeta kadetiek – 10. miesto, štafeta juniorov – 10. miesto) sa stala najväčšou komplikáciou prípravných období v roku 2019 neplánovaná absencia finančnej podpory členov mládežníckych reprezentačných družstiev zo strany Slovenského zväzu biatlonu, ktorá preverila všetky naše schopnosti, možnosti a súdržnosť v tíme.

 

Biatlonový oddiel ŠK Železiarne Podbrezová. Foto: A. Nociarová

 

Sezónu 2019/2020 môžeme považovať za úspešnú. Získali sme skvelé umiestnenia v podobe 8. a 21. miesta na olympiáde mládeže (E. Kapustová), výborné umiestenia v juniorskom IBU pohári (E. Kapustová – 9. miesto, L. Ottinger – 10. miesto, Z. Remeňová – 11. miesto, M. Remeňová – 17. miesto), tri naše dievčatá patrili na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov medzi šesť najrýchlejšie strieľajúcich športovkýň v individuálnych disciplínach v polohe stojmo (E. Kapustová v kategórii kadetky, M. Remeňová a Z. Remeňová v kategórii juniorky), v juniorkách sme prispeli k zisku 10. miesta v štafete, zvíťazili sme vo Slovenskom Viessmann pohári v kategórii mladšie dorastenky (K. Makovínyová), zásluhou troch starších dorastencov sme obsadili v 3. kole Viessmann pohára kompletné stupne víťazov (F. Bury, D. Cesnek, A. Koštial), na majstrovstvách Slovenska sme v pretekoch s hromadným štartom vyhrali až päť zo šiestich mládežníckych kategórií (K. Makovínyová – mladšie dorastenky, D. Cesnek – starší dorastenci, E. Kapustová – staršie dorastenky, L. Ottinger – juniori, M. Remeňová – juniorky), zvíťazili sme v celkovom hodnotení mládežníckych klubov v letnom biatlone, spoluorganizovali sme vydarené preteky majstrovstiev Slovenska v biatlone aj v letnom biatlone a zaznamenali sme ďalšie športové, ale aj organizačné úspechy.

Všetky naše výsledky sú úzko naviazané na spoluprácu troch kľúčových subjektov, a to Športového klubu Železiarne Podbrezová, Slovenského zväzu biatlonu a Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. V mene členov oddielu biatlonu ďakujem za nezastupiteľnú podporu, prácu a poskytnutie zabezpečenia, najmä vedeniu spoločnosti a kolektívu pracovníkov Železiarne Podbrezová, a.s. a realizačnému tímu ŠK Železiarne Podbrezová.