Študenti nezaháľajú ani počas domácej výučby

 

Už vyše mesiaca sú brány Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová zatvorené. Od 13. marca, kedy bolo udelené mimoriadne riaditeľské voľno, sa v našej škole neučí. Na základe usmernenia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach sa najskôr prerušilo vyučovanie v období od 16. do 27. marca 2020. Momentálne je vyučovanie prerušené až do odvolania.

Prostredníctvom portálu EduPage sú však všetkým žiakom zasielané od vyučujúcich zadania, pokyny a úlohy, ktoré sú následne hodnotené. Žiaci musia rešpektovať zverejnené pokyny a dodržiavať termíny plnenia úloh či testov. Priebežne preto musia sledovať komunikáciu a oznamy na stránke EduPage.

Našich študentov sme sa pýtali, ako hodnotia obdobie, ktoré musia stráviť doma, v čom vidia výhody a v čom naopak nevýhody online vzdelávania a na čo sa najviac tešia, ak skončí aktuálna situácia a budú sa môcť vrátiť do školských lavíc.

Adam LATINÁK, SSOŠH ŽP, II.A

– Keby nebol koronavírus, bolo by všetko tak, ako má byť. Prvý týždeň doma bol ešte fajn, vedel som, čo mám robiť a učivo sme mali ešte vysvetlené zo školy od učiteľov. Ale keď nám už začali posielať vzdelávacie podklady k novému učivu, vyskytol sa občas problém. Je oveľa ťažšie porozumieť tomu takto, ako keď nám to v škole vysvetlia. Naši učitelia sú však veľmi trpezliví, ochotní a pomáhajú nám ako môžu. Nemajú problém ani s tým, ak sa ozveme po pracovnej dobe, čo si určite nielen ja, ale aj ostatní žiaci veľmi vážia.

Výhodu online vzdelávania vidím v tom, že si môžeme pri vypracovaní zadaní pomôcť internetom alebo knihou. Nevýhoda je, že ak niečomu nerozumiem, v škole mi stačí zdvihnúť len ruku a takto musím nejaký čas čakať na vysvetlenie.

Najviac sa teším na spolužiakov, ale samozrejme aj na učiteľov, majstrov a kuchárky. Povedal by som, že do školy sa teším celkove.

Lukáš PRAŠOVSKÝ, SSOŠH ŽP, II.A

– Podľa mňa to nie je dobré a určite radšej by som sedel v škole. Momentálne mi však neostáva nič iné, len vzdelávať sa online z domu a plniť úlohy, ktoré nám vyučujúci zadávajú.

Výhodu v tom nevidím asi žiadnu. Myslím, že je oveľa ťažšie vysvetliť učivo na diaľku, je to úplne iné, ako keď sedíme v škole.

Po návrate do školy sa teším na spolužiakov aj učiteľov.

Adam KLEMENT, SSOŠH ŽP, IV.B

– Toto obdobie hodnotím z môjho pohľadu dobre, snažím sa splniť všetky úlohy od našich učiteľov. Cením si veľmi ich snahu, že sa nám venujú aj počas tejto ťažkej situácie. Hodnotím to pozitívne a úlohy sú taktiež zaujímavé.

Výhody online vzdelávania vidím veľké, pretože veľa vecí si môžem nájsť na internete a keď sa s tým potrápim sám a nájdem si informácie, ktoré sú potrebné, zapamätám si ich rýchlejšie. Naopak, nevýhody sú, že učiteľ vie vysvetliť učivo na určitých príkladoch a keďže my žiaci veľa skúseností zatiaľ nemáme, nevieme si predstaviť isté veci a musíme si pozerať veľa videí na Youtube. Vyučujúci nám to vysvetlia a nemáme toľko starostí, no ale všetko zlé je na niečo dobré, ako sa hovorí.

Do školských lavíc by sme sa mohli vrátiť čo najskôr, chcel by som sa rozlúčiť so všetkými učiteľmi a poďakovať im za vedomosti a skúsenosti, ktoré mi do života dali. Dúfam, že čoskoro im to budem môcť povedať osobne. Teším sa na mojich super spolužiakov, lebo všetci vychádzame super a chýbajú mi. Chýba mi to vlastne celé, všetko sa zmenilo a verím, že situácia sa čoskoro vráti do normálu.

Lívia PANČÍKOVÁ, SG ŽP, I.G

– Spočiatku bolo príjemné byť doma, ale postupne som si začala viac uvedomovať vážnosť situácie, v ktorej sa nachádza celý svet.

Online vyučovanie je síce zaujímavé, dáva možnosť získavať vedomosti aj hľadaním informácií na internete, ale kontakt s vyučujúcim nenahradí. Chýba mi aj spätná väzba a samozrejme chýbajú mi spolužiaci.

A na čo sa najviac teším? Určite na to, keď toto všetko skončí a život sa vráti do starých koľají.

Viktória KRAKOVSKÁ, SG ŽP, III.H

– Aktuálne obdobie je náročné, prvé týždne sme si všetci, vrátane učiteľov, na nový systém zvykali. Často vznikal komunikačný šum, strácali sme sa vo všetkých povinnostiach a zleniveli sme. Bohužiaľ, učitelia urobili presný opak a fungujú na 120 percent. Za ten mesiac sme sa však zabehli a našli si systém, preto verím, že už to bude len lepšie a lepšie.

Online vzdelávanie má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane sa môžeme vzdelávať v pohodlí domova v pyžame a je to aj časovo flexibilnejšie. Na druhej strane je ťažké nájsť niektoré dni motiváciu na učenie. Tiež je rozdiel, keď učiteľ vysvetlí učivo na hodine a keď nám len pošle vypracované poznámky. Každé nejasnosti sa však snažia v prípade potreby dovysvetliť.

Dovolím si tvrdiť, že sa väčšina z nás teší na obedy. Ja osobne sa najviac teším sa to, že opäť budeme mať presný režim a, samozrejme, sa budeme môcť viac socializovať.

Samuel JENAT, SG ŽP, IV.G

– Je to určite ťažké pre každého jedného z nás, ale myslím si, že toto obdobie nie je nezvládnuteľné. Keď budeme všetci zodpovední, o to rýchlejšie sa zase budeme môcť stretávať v škole. Učenie online mi v podstate vyhovuje, keďže často v čase školy máme tréning.

Nevýhody online vzdelávania sú, že nie každému vyhovuje rovnaký termín, keďže úloh je omnoho viac, ako keď sme v škole. Takisto každodenne plním plány, ktoré mi posiela klub, takže dni mi idú rýchlo.

Určite každý z nás chce, aby táto situácia čo najrýchlejšie skončila. Takisto to je aj u mňa, chýbajú mi kamaráti a hlavne futbal. Takže z môjho pohľadu sa najviac teším, keď sa všetci spolu stretneme na štadióne. V školskom živote sú to maturity, ktoré dúfam prebehnú hladko a úspešne ukončím strednú školu.