S Ing. Ivanom Trajteľom, riaditeľom spoločností FK a ŠK Železiarne Podbrezová

 

V pozícii riaditeľa spoločností FK a ŠK Železiarne Podbrezová pôsobíte už druhý rok. Aký bol z vášho pohľadu minulý rok? Splnili ste ciele, ktoré ste si na začiatku roka 2019 stanovili?

– Rok 2019 hodnotím pozitívne, ale i negatívne. Naše športové spoločnosti je potrebné hodnotiť po športovej, ale aj po ekonomickej stránke. Podarilo sa nám zabezpečiť financie na celý rok pre obidve spoločnosti – FK aj ŠK, takže z tohto pohľadu hodnotím minulý rok celkom pozitívne. Minulý rok sme boli v plusových číslach, čo sa týka ŠK, spoločnosť FK bola v nie veľkom prepade, čo spôsobilo vysporiadanie nedostatkov z minulosti. Nebyť týchto problémov, aj spoločnosť FK by bola v pluse. Takže po ekonomickej stránke sa dá povedať, že celkom sa nám podarilo naplniť predsavzatia, ktoré sme mali.

Po športovej stránke, keď zoberiem ŠK, bolo tam zopár zmien v kolkárskom oddiele – v hráčskej základni. Úspechov za uplynulú sezónu bolo veľa, či už na slovenskej úrovni, tak i na medzinárodnej. Čo sa týka FK, začal sa tu tvoriť model lepšej práce s mládežou, či už realizačných tímov, ale aj práce so samotnými hráčmi. Negatívom pre tento región je, že nie sme lokalita, kde by bol pretlak detí na futbal a i šport ako taký, takže s tým bojujeme a snažíme sa dostať do klubu aj deti zo širšieho okolia, respektíve z celého Slovenska. Samozrejme, je to potom náročné na logistiku, ubytovanie a celkové náklady.

Ciele futbalového „A“ – mužstva sa nám nepodarilo splniť, to už všetci vieme. Boli urobené personálne zmeny, či už v hráčskom kádri, ale takisto v realizačnom tíme. V každom prípade cieľ udržať sa vo Fortuna lige sa nám minulú jar nepodarilo splniť. Potom druhý cieľ bol pohybovať sa vo vrchných priečkach druhej ligy v jesennej časti. Po jej skončení sme boli v tabuľke na siedmom mieste, čo tiež nebol splnený cieľ. Jar sme začali domácim víťazstvom, a prišiel čas čakania, neistoty a dohadov, čo bude ďalej.

Celý svet je momentálne poznačený koronavírusom. Nepochybne sa táto situácia podpísala aj na chode vašich spoločností. Môžete nám ho priblížiť z dnešného pohľadu?

– V tomto roku sa rozbehli súťaže vo všetkých športoch. Lyžiari aj biatlonisti fungovali do začiatku marca, čiže mali takmer kompletnú sezónu, potom súčasná situácia a krízový stav spôsobili, že všetky ďalšie preteky boli zrušené. Ale dá sa povedať, že lyžiari a biatlonisti túto sezónu nejako zvládli. Keď sme pri lyžovaní, chcem spomenúť aj úspešne dokončenú Lyžiarsku školu na Táľoch, ktorej sa zúčastnilo 35 detí.

Cyklisti akurát začínali prípravu na novú sezónu, v pláne mali sústredenia i mimo našej republiky. Všetky preteky sú momentálne zrušené, takže aktuálne trénujú individuálne a čakajú, ako sa bude situácia vyvíjať. V tejto chvíli nikto nevie, čo bude ďalej.

Kolkári od začiatku nového roka dva mesiace fungovali v súťaži, začiatkom marca bol ešte posledný súťažný víkend a následne sa celá súťaž stopla. Nevieme, či sa bude pokračovať alebo aký bude ďalší postup, zatiaľ nemáme žiadne informácie.

V druhej futbalovej lige sme odohrali prvý zápas, ktorý sme v domácom prostredí vyhrali. Rozbehli sa aj mládežnícke súťaže a tréningy, no medzi 10. až 13. marcom sme postupne začali odstavovať tréningové procesy a športové objekty. Po 13. marci sme už odstavili všetky štadióny, telocvične a športové zariadenia. Pozastavili sme v podstate tréningový proces všetkých športovcov. Ten síce momentálne pokračuje, ale len individuálne, napríklad cez Skype alebo e-mail. Aktuálnu situáciu, ktorá bola vyhlásená krízovým štábom, čiže uzatvorené športoviská, striktne dodržiavame.

 

Naši futbalisti stihli v jarnej časti odohrať len jeden zápas. Foto: I. Kardhordová
Naši futbalisti stihli v jarnej časti odohrať len jeden zápas

 

Samozrejme, začala jar, čiže musíme riešiť údržbu našich zariadení alebo tých, čo máme v prenájme. V podstate máme rozdelených všetkých našich zamestnancov do štyroch skupín. Sú to kmeňoví zamestnanci, ktorí v marci ešte čerpali nejaké dovolenky, staré dovolenky, prípadne alikvótne čiastky dovolenky, zatiaľ sme ešte nepracovali na znížený pracovný čas. Ďalšou skupinou sú profesionálni športovci, tí tiež mali ešte nejaké dovolenky, takže marec sme preklenuli. Čo sa týka samostatne zárobkovo-činných osôb, to sú tréneri, tam sme už išli na nejaké zníženie platov, aj keď takmer pol mesiaca fungovali a potom to už bolo na báze individuálnych tréningov. Ešte máme dohodárov, napríklad niektorí naši tréneri, funkcionári či vedúci mužstiev, členovia realizačného tímu, fyzioterapeuti alebo lekári. Tam sme takisto v marci niečo znížili, vzhľadom na pozastavenú sezónu a v ďalšom mesiaci, teda v apríli, sa o tom priebežne bavíme, ale nevieme ešte nejaký výsledok, pretože čakáme na výsledky rokovania vlády. Čakáme na to, aké opatrenia pripraví, či už na rôzne podpory, refundácie, pomoci nielen výrobnej sfére podnikom – malým, veľkým, ale aj športovcom a športovým klubom.

Ako vidíte najbližšie týždne, možno mesiace?

– V priebehu apríla sa musíme dozvedieť a rozhodnúť, ako budeme ďalej pokračovať. Samozrejme, nikto nevie, koľko bude tento režim platiť, či to bude ešte týždeň, mesiac alebo niekoľko mesiacov, takže skôr žijeme súčasnou situáciou. Ako som už spomenul, máme naplánované nejaké údržbárske a pomocné práce, čo nebude stáť veľa peňazí. Správcovia štadiónov, ktorí sa starajú o trávniky, pracujú aj teraz, či sa futbal hrá alebo nehrá, tráva sa na to nepýta a musíme zabezpečiť údržbu trávnikov, čiže kosenie, hnojenie a zavlažovanie.

Pracujeme aj na údržbe kúpaliska, pre prípadné otvorenie v lete. V aktuálnej situácii je však samozrejme jeho otvorenie otázne. Postupne pripravíme nejaké harmonogramy a všetko záleží od toho, ako sa bude táto krízová situácia ďalej vyvíjať.