Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

 

Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v ťahárni rúr nás informoval Ing. Václav Kortán, špecialista pre systém kvality:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Súťaž pokračovala veľmi vyrovnane. Výkony jednotlivých zmien boli veľmi stabilné s minimálnymi rozdielmi.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Kritériá sa nezmenili, ale začali sme klásť oveľa väčší dôraz na dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Vodcovstvo a dobrá organizácia práce. Ľudia pracujú omnoho lepšie, keď ich vedie človek, ktorý ich prácu pozná, ktorý im ukazuje správny smer, udáva vhodné tempo a vie sa správne rozhodnúť a riešiť ich problémy.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2019?

– Víťazným kolektívom v prevádzkarni ťaháreň rúr sa za rok 2019 stala zmena „B“ z dielne prípravy výroby – výroba 1, pod vedením predáka Ondreja Babica.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?

– Táto zmena už raz vyhrala. Stalo sa tak v roku 2013, keď spracovali najväčšie množstvo materiálu v ťahárni rúr. Tento rok bolo ich víťazstvo založené na kvalite a efektívnosti využitia pracovného času.