V čísle 12 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Vladimírom Sotákom ml., členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Verím, že v druhom polroku dosiahneme pozitívne čísla a kladný hospodársky výsledok

 

Pán riaditeľ, v rozhovore začiatkom roka ste uviedli, že napriek mnohým nepriaznivým vplyvom veríte, že rok 2021 bude pre našu spoločnosť lepší, ako ten predchádzajúci. Aký bol z pohľadu predaja našich výrobkov prvý kvartál aktuálneho roka?

– Prvý kvartál bol stále silno poznačený protipandemickými opatreniami po celom svete. Napriek tomu sme postupne navyšovali objem zákaziek pre všetky výrobné prevádzky. Cenová úroveň bola nízka a nárast cien veľmi pomalý. Stále pretrvávala neistota z budúceho vývoja vo svete a naši zákazníci len postupne zvyšovali výrobu a napĺňali svoje skladové kapacity.

 

Ako sa situácia vyvíjala v druhom kvartáli?

– V druhom kvartáli sa situácia zmenila a došlo k masívnemu nárastu dopytu po jednotlivých druhoch výrobkov. Objem zákaziek pre oceľové bloky, valcované a presné rúry, oblúky a redukcie bol enormne zvýšený a tým aj vyťaženosť výrobných kapacít vo všetkých prevádzkach. Tento stav bol podporený kumuláciou nezrealizovaných zákaziek a projektov z minulého roka, nízkou naplnenosťou skladov a otváraním svetovej ekonomiky. Toto obdobie však so sebou prinieslo aj prudký nárast cien vstupných surovín. Zmeny na strane vstupov sa začali diať na takmer týždennej báze, čo do značnej miery obmedzuje naše možnosti okamžite reagovať cenami na výstupe.

 

Citácia: V súčasnosti kladieme hlavný dôraz na sledovanie a predvídanie cien vstupných surovín a obslužných materiálov.

 

V súčasnosti kladieme hlavný dôraz na sledovanie a predvídanie cien vstupných surovín a obslužných materiálov. Nejde len o samotné ceny, ale aj dostupnosť týchto komodít. Keďže naša spoločnosť nie je skladník, ktorý vie upraviť ceny na výstupe zo dňa na deň a kontrakty uzatvárame vždy na nasledujúci mesiac s predstihom, nie sme schopní takto pružne reagovať.

Napriek týmto skutočnostiam sme dosiahli hospodárske výsledky podstatne lepšie, v porovnaní s pôvodným plánom.

 

Aký je predpoklad do nasledujúcich mesiacov?

– Verím, že v druhom polroku, respektíve už v treťom kvartáli, dosiahneme pozitívne čísla a kladný hospodársky výsledok.