Valcovňa bezšvíkových rúr má 45 rokov

V apríli 1979 bola otvorená valcovňa rúr s pretlačovacou stolicou, ktorej výrobným sortimentom sú oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla. V aktuálnom období si tak pripomíname 45. výročie od jej slávnostného spustenia. Tomu predchádzala ešte jedna historická udalosť, ktorá má v tomto roku taktiež okrúhle jubileum. Dňa 8. mája 1974 bol položený základný kameň valcovne … Čítať ďalej

Humor ho sprevádza celý život. Marian Bystriansky napísal stovky aforizmov

V podbrezovských železiarňach odpracoval dlhých 45 rokov. Prešiel viacerými pozíciami, pričom v pamäti má mnoho veselých, ale i menej radostných príhod. Aj tie najťažšie situácie však vždy riešil s humorom, ktorý ho sprevádza celý život. Marian Bystriansky našiel záľubu v písaní a vtipom sa snaží šíriť dobrú náladu aj vo svojom okolí. V jeho zbierke … Čítať ďalej

Darujte dve percentá našim nadáciám a pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Využite aj tento rok možnosť poukázať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obe sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovaniu rôznych podujatí v oblasti sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, deťom a mládeži pri vzdelávaní a … Čítať ďalej

Spoločné úsilie prinieslo ovocie. Čo znamená zaradenie nemocnice do druhej úrovne?

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zaradiť Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Brezno do druhej úrovne siete slovenských nemocníc je pozitívnou správou pre celé Horehronie. Čo táto skutočnosť znamená pre personál a ako sa dotkne pacientov? Ktoré argumenty zohrali pri rozhodovaní ministerstva najvýznamnejšiu úlohu? Aká je ďalšia budúcnosť tohto zdravotníckeho zariadenia? Nielen na tieto otázky odpovedajú Jaroslav … Čítať ďalej

Vyrovnanú súťaž zmien v prevádzkarni oceliareň ovládla zmena „A“

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, … Čítať ďalej

KVALITA, BEZPEČNOSŤ, ENVIRONMENT

Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. (ŽP a.s.) na svojom zasadnutí vykonalo hodnotenie systému manažérstva kvality o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a životného prostredia za rok 2023 v Železiarňach Podbrezová a.s., na základe správy prezentovanej Ing. Turisom, vedúcim odboru riadenia a zabezpečenia kvality a Ing. Faškom, vedúcim odboru bezpečnosti a životného prostredia. Správa … Čítať ďalej

Potvrdenie platnosti dôležitých certifikátov

Činnosti, ktoré naša spoločnosť vykonáva, musia byť posúdené oprávneným certifikačným orgánom. Výsledkom tohto posúdenia je, že ŽP a.s. má ako základ zavedený a certifikovaný Systém manažérstva kvality (SMK) a to podľa normy ISO 9001:2015. Na túto certifikáciu potom nadväzuje posúdenie podľa ďalších požiadaviek Európskej legislatívy, materiálových noriem a technických predpisov – podľa toho, pre akú … Čítať ďalej

Informačný list prekvapil mnohých zamestnancov

Železiarne Podbrezová a.s. v nedávnom období poskytli všetkým svojim zamestnancom informačný list, obsahujúci údaje o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania. Táto povinnosť vyplynula zamestnávateľom zo zákona č. 350/2022 Z. z., ktorým bolo do základných zásad Zákonníka práce doplnené, že fyzické osoby – zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach … Čítať ďalej

Ponuka letných táborov pre deti v roku 2024

Letné detské tábory pre deti zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sú už dlhoročnou tradíciou. Aj v tomto roku čaká vaše ratolesti tradičná ponuka, pričom na výber sú dva pobytové a jeden denný tábor. REPIŠTE – Chata u daniela• 15-dňový pobytový tábor pre deti od 6 do 16 rokov.1. turnus – od 29. júna do 13. … Čítať ďalej

Darujte dve percentá našim nadáciám a pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Využite aj tento rok možnosť poukázať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obe sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovaniu rôznych podujatí v oblasti sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, deťom a mládeži pri vzdelávaní a … Čítať ďalej

Nové vozidlo uľahčí život Kamilke i jej mame

Nadácia Železiarne Podbrezová a Nadácia Miška Sotáka už roky pomáhajú jednotlivcom a rôznym organizáciám. O ich činnosti a konkrétnych príbehoch pravidelne píšeme aj v dvojtýždenníku Podbrezovan. V minulom roku putovala pomoc z Nadácie ŽP aj Kamilke z Brezna – dievčatku s detskou mozgovou obrnou. Kamilka žije s mamou v Brezne. Narodila sa ako zdravé dieťa, … Čítať ďalej

Naše nadácie

Nadácia Železiarne Podbrezová a Nadácia Miška Sotáka sa zameriavajú na poskytovanie finančnej a materiálnej pomoci, organizovaniu rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri … Čítať ďalej

Na uloženie kalu poslúži nová izolovaná kazeta na Šiklove

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová realizovala v uplynulom roku viacero významných investičných akcií. Podľa rozhodnutia jej vedenia je neodmysliteľnou súčasťou investovanie do environmentálnej oblasti. Jednou z takýchto akcií bola výstavba izolovanej kazety číslo tri na Šiklove. Kazety slúžia na uloženie neutralizačných a fosfatizačných kalov, vznikajúcich pri výrobe oceľových rúr v podbrezovských železiarňach. Realizácia výstavby sa začala … Čítať ďalej

Na šrotovom poli Piesok vyrástla nová sociálno-administratívna budova

Začiatkom januára bola na šrotovom poli Piesok kolaudovaná a do užívania odovzdaná nová sociálno-administratívna budova. Nahradila pôvodnú, ktorá bola pre nevyhovujúci stav zbúraná. Nová stavba sa skladá z jedenástich mobilných kontajnerov. V najbližších dňoch začne naplno plniť svoj účel. Pôvodná budova stála vedľa hlavnej cesty, v areáli šrotového poľa, desiatky rokov. Za ten čas došlo … Čítať ďalej

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy

  Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.  Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2023 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme … Čítať ďalej

Štvrtá modernizovaná lokomotíva už slúži v železničnej doprave

V uplynulom roku investovalo vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová finančné prostriedky do modernizácie lokomotív, ktoré sú v správe prevádzkarne doprava. Odvtedy naplno slúžia svojmu účelu a ich spoľahlivosť vyzdvihujú aj samotní pracovníci strediska železničnej dopravy. Vďaka tejto obnove je železničná doprava v našej spoločnosti modernejšia, ekonomicky výhodnejšia a v neposlednom rade i komfortnejšia.  Modernizácia pôvodných … Čítať ďalej

Sprostredkujte zamestnanca a získajte odmenu až tristo eur

S nedostatkom pracovnej sily zápasia mnohé odvetvia na Slovensku. Tisíce zamestnancov chýbajú v priemysle, zdravotníctve, službách a aj ďalších sférach. Výnimkou nie je ani akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. V predošlom vydaní nášho dvojtýždenníka sme uverejnili príhovor Vladimíra Sotáka, predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ŽP a.s. Svoje slová adresoval zamestnancom, ktorých požiadal, aby ponúkli ľuďom zo … Čítať ďalej

Verím, že v priebehu roka bude objem výroby rásť a pôjdeme na plný výkon

Znížený objem zákaziek, vysoké ceny energií či nedostatok zamestnancov. Vedenie našej spoločnosti sa muselo v uplynulom roku popasovať s mnohými prekážkami. Viac nám uplynulých dvanásť mesiacov z pohľadu výroby zosumarizoval Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Rok 2023 je na konci. Aký bol z vášho pohľadu?– Z pohľadu zložitosti organizácie … Čítať ďalej

Hodinky za odpracované tri dekády potešili štrnástich zamestnancov

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová odmenilo aj tento rok zamestnancov, ktorí v materskej alebo v niektorej z jej dcérskych spoločností odpracovali tridsať rokov. Celkovo štrnásť pracovníkov si z rúk Jána Villima, člena Predstavenstva a personálneho riaditeľa ŽP a.s. prevzalo ďakovný list a hodinky. „Ďakujem vám za roky výborne odvedenej práce. Pri tejto príležitosti sme pre … Čítať ďalej

V závere roka nechýbalo tradičné koledovanie dychovky

Aj v uplynulom roku potešila Dychová hudba Železiarne Podbrezová našich zamestnancov a obyvateľov okolitých obcí. Ako býva zvykom, dychovka koledovala posledný pracovný deň pred Vianocami v našej fabrike, tento rok v novom závode. Okrem toho hral orchester v Podbrezovej, na Štiavničke, v Hronci a vo Valaskej. Koledovania sa zúčastnilo, spolu s dirigentom Jakubom Lacom, 22 … Čítať ďalej

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.  Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2023 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na … Čítať ďalej

S Júliusom Kriváňom na vlne budovania (nielen) obchodných ciest

Július Kriváň patrí medzi dlhoročných riaditeľov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, ktorý svoje produktívne roky spojil s našou fabrikou. Stále je aktívny vo viacerých pozíciách a svoje skúsenosti môže rozdávať nielen v obchodnom segmente. Jeho meno poznajú asi na všetkých kontinentoch sveta, kam ho výkon funkcie obchodného riaditeľa zavial. Viacerí ho spájajú aj s kolkárskym športom, … Čítať ďalej

Viac ako päťtisíc balíčkov potešilo súčasných i bývalých zamestnancov

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová pripravilo aj tento rok pre svojich súčasných i bývalých zamestnancov predčasný vianočný darček v podobe mäsových balíčkov od spoločnosti Tauris, a.s. Množstvo taštičiek si postupne prevzali stovky pracovníkov, ale i dôchodcov, ktorí splnili príslušné podmienky a z podbrezovských železiarní odišli na zaslúžený odpočinok. „Celkovo nám bolo doručených 5 180 mäsových … Čítať ďalej

Naše nadácie pomáhali počas celého roka

Neoddeliteľnou súčasťou akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sú nadácie. Prostredníctvom nich putuje každoročne množstvo prostriedkov na pomoc a podporu jednotlivcom alebo rôznym zoskupeniam. Nadácie získavajú financie z dvoch percent daní, ale aj z darov od fyzických či právnických osôb. Aj keď rok 2023 ešte nie je uzavretý, čitateľov chceme oboznámiť s činnosťou Nadácie Železiarní Podbrezová a … Čítať ďalej