Ako si uplatniť daňový bonus a aká je jeho výška?

Daňový bonus. Téma, ktorá zaujíma každého rodiča nezaopatreného dieťaťa. Aká je plná suma daňového bonusu za rok 2023 podľa počtu a veku detí? Akú musíte mať v roku 2023 hrubú mzdu, aby ste dostali plnú, nekrátenú sumu daňového bonusu na vaše deti? Od januára 2023 je daňový bonus zásadne vyšší ako tomu bolo v  predchádzajúcich … Čítať ďalej

Zváračská škola, kurzy vo zváraní a dôležité zmeny

Od začiatku roka 2020 je Zváračská škola ŽP a.s. organizačne začlenená do odboru riadenia a zabezpečenia kvality. V rovnakom roku bola realizovaná jej rozsiahla rekonštrukcia. Pribudla nová zváracia technika, o čom sme v minulosti informovali aj na stranách Podbrezovana. Po obnove bola škola oficiálne skolaudovaná 6. októbra 2020. Krátko na to získala certifikát spôsobilosti, keď … Čítať ďalej

V minulosti strážili hrad i Tále, dnes sú len v novom závode. Éra štvornohých pomocníkov sa končí

Život v podbrezovských železiarňach nie je len o nepretržitom kolobehu výroby. Svoje miesto tu mali aj štvornohí strážcovia, ktorí boli a ešte aj sú súčasťou horehronského hutníckeho závodu dlhé roky. Vycvičené psíky plnili okrem funkcie strážcov aj ďalšie úlohy. Keď sa otvorí téma strážnych psov v Železiarňach Podbrezová, mnohí si vybavia meno Karol Špilák. Láska … Čítať ďalej

Pomôžme tým, ktorí to potrebujú

Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri vzdelávaní … Čítať ďalej

Železiarne Podbrezová navštívil banskobystrický župan

V závere februára navštívil podbrezovské železiarne Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Prehliadku začal v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová, kde sa, spolu s Tomášom Abelom, primátorom mesta Brezno, oboznámil s vyučovacím procesom. Hostia navštívili žiakov v triedach, pozreli si dielne odborného výcviku a zaujímali sa o jednotlivé profilácie a aj prebiehajúcu rekonštrukciu školy. Župan … Čítať ďalej

Srdce oceliarne bije už tri desaťročia

Rok 1993 možno nazvať prelomovým. Nielen preto, že vznikla samostatná Slovenská republika, ale aj z dôvodu, že v oceliarni podbrezovských železiarní spustili do prevádzky novú elektrickú oblúkovú pec (EAF). Od tejto chvíle sa Železiarne Podbrezová stali sebestačné vo výrobe ocele pre potreby valcovne bezšvíkových rúr. Pri príležitosti 30. výročia jednej z najvýznamnejších udalostí v histórii … Čítať ďalej

Za sprostredkovanie zamestnanca
je naďalej možné získať odmenu

V minulom roku vydalo Predstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) Mzdový predpis č.3/Ppam/2022 na vyplatenie odmeny za sprostredkovanie a nábor zamestnancov do pracovného pomeru v ŽP a.s. Laicky vysvetlené, zamestnanec ŽP a.s. môže doporučiť známeho, rodinného príslušníka, kamaráta alebo inú osobu do pracovného pomeru v ŽP a.s. Pri splnení podmienok bude sprostredkovateľovi vyplatená finančná … Čítať ďalej

Zimná údržba bola aj túto zimnú sezónu bezproblémová

S prichádzajúcou jarou sa v našej spoločnosti končí zimná údržba chodníkov, ciest a koľajísk. Tohtoročná zima bola väčšinou mierna, hoci na prelome januára a februára výdatne nasnežilo, neskôr udreli aj silné mrazy. Pracovníci prevádzkarne doprava však boli pripravení a bez problémov zvládali plynulo udržiavať komunikácie vo vyhovujúcom a bezpečnom stave. Vedenie dopravy sa na zimu … Čítať ďalej

Ponuka letných táborov pre deti v roku 2023

Letné detské tábory pre deti zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sú už dlhoročnou tradíciou. Aj v tomto roku čaká vaše ratolesti tradičná ponuka, pričom na výber sú dva pobytové a jeden denný tábor. REPIŠTE – Chata u daniela● 15-dňový pobytový tábor pre deti od 6 do 16 rokov.1. turnus – od 1. do 15. júlaTáborový … Čítať ďalej

Zmeny v benefitoch pracovných a životných jubileí

Odmeňovanie zamestnancov, ktorí majú počas roka významné pracovné alebo životné jubileum, je v našej spoločnosti dlhodobo zaužívané. Ide o benefit, ktorý vyplýva z Programu predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. V aktuálnom roku pribudla novinka, ktorou je odmena už za odpracovanie pätnástich rokov. Ďalšou zmenou je navýšenie súm pri dovŕšení životných jubileí. Odmena … Čítať ďalej

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.  Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na … Čítať ďalej

Pribudlo ďalšie vybavenie

V predošlých vydaniach novín Podbrezovan sme vás informovali o mnohých investičných akciách, ktoré sa Nemocnici s poliklinikou (NsP) Brezno podarilo realizovať v uplynulých mesiacoch. Aj napriek neľahkej ekonomickej situácii a mnohým aktuálnym problémom, NsP napreduje a jej vedenie, spolu so zriaďovateľmi, robí maximum, aby sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti neustále zvyšovala. V čísle 3 novín … Čítať ďalej

Prečo používať elektronický výplatný lístok?

Výplatný lístok je dokument s mnohými dôležitými údajmi. Obsahuje informácie o odpracovaných dňoch, peňažných odmenách, zostávajúcich dňoch dovolenky či odvodoch pre štát. Súhrnne možno povedať, že ide o pomyselné vysvedčenie zamestnanca za odvedenú prácu. Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný doložiť ho k mzde. Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová ho posiela buď v elektronickej alebo tlačenej … Čítať ďalej

Zamestnanci môžu stále využiť skupinové životné poistenie

Predstavenstvo ŽP a.s. pripravilo na začiatku minulého roka pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a ŽP GROUP nové skupinové životné poistenie v Allianz – Slovenskej poisťovni, pri ktorom plnenie plynúce z poistenia bude poskytnuté priamo zamestnancovi. Dôvodom uzatvorenia nového typu poistenia je zabezpečenie vás a vašich rodín počas výkonu povolania v prípade neočakávanej choroby, úrazu či smrti. … Čítať ďalej

Čo znamená zaradenie nemocnice v Brezne do najnižšej kategórie?

O rozhodnutí Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZSR) zaradiť Nemocnicu s poliklinikou (NsP) v Brezne do najnižšej úrovne sme písali v predošlom vydaní novín Podbrezovan. Proti tomuto kroku sa ohradilo vedenie nemocnice, Banskobystrický samosprávny kraj a aj zriaďovatelia – mesto Brezno a akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Spustili petíciu za zachovanie nemocnice v celom jej doterajšom rozsahu … Čítať ďalej

Mimoriadne suchý rok vystriedal nadpriemerný január

Uplynulý rok sa z pohľadu zrážok zaradil medzi najsuchšie v histórii. Počas letných mesiacov sme sa len sporadicky osviežili dažďom. Trpela príroda, vlaha chýbala rastlinám i zvieratám. Sucho narobilo problémy poľnohospodárom, lesníkom, vodohospodárom, a tak by sme mohli menovať ďalej. Nedostatok zrážok pocítili aj Železiarne Podbrezová. Výroba elektrickej energie v malých vodných elektrárňach padla na … Čítať ďalej

Platnosť významných certifikátov bola úspešne predĺžená

Výrobky pre energetický priemysel tvoria veľmi významný podiel produkcie ŽP a.s. Približne 50 percent výroby valcovne bezšvíkových rúr a 25 percent z ťahárne rúr smeruje do uvedeného sektoru priemyslu. Na tieto výrobky sú priamo naviazané certifikáty, ktorých platnosť sa končí 28. februára 2023. Aj v nadväznosti na to certifikačný orgán TÜV NORD vykonal v dňoch … Čítať ďalej

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.  V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V januári boli zverejnené:   Organizačné normy Smernica S-421/2020 revízia 2, … Čítať ďalej

Proti zaradeniu nemocnice do najnižšej úrovne zabojujeme petíciou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo v závere uplynulého roka prvú, čiastkovú fázu reformy nemocničnej siete. Podľa jej výsledkov bude na Slovensku jedna nemocnica piatej úrovne, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej, 33 nemocníc druhej a 42 nemocníc prvej úrovne. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. (NsP Brezno) figuruje ako zariadenie prvej úrovne. So zaradením breznianskej nemocnice … Čítať ďalej

Vladimír Soták ml.: Na akúkoľvek krízu sa musíme pozerať ako na príležitosť

Svet v súčasnosti bojuje s problémami rôzneho druhu. Neustále prijímame množstvo informácií o vývoji situácie na politickej a spoločenskej úrovni. Hľadanie riešení sa stalo každodenným leitmotívom predstaviteľov štátov, firiem či rôznych organizácií. Dôležité rozhodnutia prijíma aj vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.). Napriek všetkým krízam v predošlom roku dosiahol najväčší zamestnávateľ na Horehroní vynikajúci … Čítať ďalej

V oceliarni realizovali strednú opravu

Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň sa uskutočnila v plánovanom termíne od 5. do 9. decembra. Podieľali sa na nej interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby, elektroúdržby a výrobní pracovníci oceliarne. Do strednej opravy boli v značnom rozsahu zapojené aj prevádzkarne doprava a energetika. Z dôvodu veľkých rozsahov prác sme naše kapacity doplnili aj zamestnancami externých firiem, … Čítať ďalej

Zamestnanci boli za vernosť odmenení hodinkami

Už tradične boli v závere uplynulého roka odmenení zamestnanci Železiarní Podbrezová a.s. (ŽP a.s.) a jej dcérskych spoločností, ktorí v podniku odpracovali tridsať rokov. Tento rok si hodinky a pamätné listy prevzalo celkovo 74 zamestnancov. Za dlhoročné pôsobenie im poďakovali zástupcovia vedenia spoločnosti a členovia Predstavenstva ŽP a.s. Miloš Dekrét a Ján Villim, ku ktorým … Čítať ďalej

Voňavá „vianočná pošta“ dojala a prebudila spomienky

Železiarne Podbrezová, to nie sú len súčasní zamestnanci hutníckeho závodu, ale aj stovky dôchodcov, ktorí vo fabrike v minulosti pracovali. Kým niektorí odrobili kratší čas, iní boli jej súčasťou celé desaťročia, až kým z podniku neodišli na zaslúžený dôchodok. Vedenie spoločnosti myslí na všetkých aj v dnešných pohnutých časoch, poznačených krízami rôzneho druhu. Preto pred … Čítať ďalej

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.  Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník –  Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej … Čítať ďalej

Bilancia roku 2022 vo výrobe

Nastáva čas vianočných sviatkov a hoci sme ešte nesplnili všetky výrobné úlohy stanovené na december, môžeme začať s bilanciou roka 2022. V roku 2022 pretrvával trend vysokých cien elektrickej energie, zemného plynu a oceľového šrotu. V prvom polroku sme plánované výrobné úlohy splnili a prekročili vo všetkých výrobných prevádzkarňach, v druhom polroku sa mierne znížil … Čítať ďalej