Preventívne vyšetrenie prsníkov zamestnankyne uvítali

Vyšetrenie sonografom vykonávala Kateřina Novotná, primárka oddelenia rádiológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Foto: T. KubejV dňoch 6. a 7. júna sa v našej akciovej spoločnosti uskutočnili Dni zdravia Siemens. Zamestnankyne Železiarní Podbrezová, ktoré mali záujem o bezplatné preventívne sonografické vyšetrenie prsníkov, sa mohli dať vyšetriť v novom závode, v malej zasadačke prevádzkarne ťaháreň rúr.

Vyšetrenie vykonávala Kateřina Novotná, primárka oddelenia rádiológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá spolupracuje s firmou Siemens. Počas dvoch dní absolvovalo sonografiu prsníka 89 žien.

„V Železiarňach Podbrezová som už tretíkrát. Vykonávam preventívne vyšetrenie žien a v prípade nálezu ich vieme nasmerovať ďalej do našich zdravotníckych zariadení,“ vysvetlila K. Novotná. A prečo je vyšetrenie dôležité? „Žien s rakovinou prsníka stále pribúda. Z roka na rok počty rastú a je potrebné upovedomiť ich o možnostiach vyšetrenia, že sa niet čoho obávať a že by ho mali absolvovať v rámci prevencie, ktorá je veľmi dôležitá. Včasný nález sa ešte dá riešiť a je veľká šanca aj na úplné uzdravenie. Práve preventívna prehliadka dokáže ochorenie odhaliť včas, preto je dobré sonografiu prsníkov absolvovať každý rok.“

Na vyšetrenie sa mohli naše zamestnankyne prihlásiť elektronicky prostredníctvom informačného systému Lekárske prehliadky, na ktoré ich objednával poverený zamestnanec.

Koordinátorky projektu Ľubica Latináková (vľavo) a Miriam Kočtúchová Blažinová (vpravo) z odboru bezpečnosti a životného prostredia. Foto: T. Kubej

„O možnosti prihlásenia sa na sonografické vyšetrenie prsníkov sme informovali aj prostredníctvom podnikového rozhlasu. Zamestnankyne sa mohli prihlásiť i telefonicky buď u mňa alebo kolegyne Ľubice Latinákovej. Dali sme tiež možnosť ženám, ktoré sa nestihli prihlásiť, aby prišli a mohli vyšetrenie absolvovať. Nie všetky totiž zachytili informáciu o pripravovanej akcii a niektoré sa o nej dozvedeli až v deň konania od svojich kolegýň,“ povedala Miriam Kočtúchová Blažinová z odboru bezpečnosti a životného prostredia, jedna z koordinátoriek podujatia.

Počas vyšetrení prebiehalo všetko podľa plánu, čo potvrdila aj Ľubica Latináková z odboru bezpečnosti a životného prostredia, ktorá sa takisto podieľala na koordinácii tejto preventívnej akcie.

„Ide to rýchlo a plynulo, úplne bez problémov. Zamestnankyne sú spokojné a to je pre nás podstatné. Sme radi, že im záleží na vlastnom zdraví a prišli v rámci prevencie na dnešné sonografické vyšetrenie.“

Opýtali sme sa našich spolupracovníčok, či uvítali možnosť prihlásiť sa a absolvovať bezplatné preventívne sonografické vyšetrenie prsníkov a ako často naň chodia.

Anna Klimentová, ťaháreň rúr

– Áno, samozrejme, pretože si myslím, že je dôležité absolvovať takéto vyšetrenie. Výhodou je, že sme nemuseli nikde chodiť. Kým sa žena dostane na vyšetrenie v nemocnici, trvá to veľmi dlho. Teraz sme sa mohli objednať a ísť v podstate hneď. Túto možnosť som uvítala, ako aj iné ženy z fabriky a aspoň vieme, na čom sme. Na preventívne prehliadky chodím pravidelne a myslím si, že každá žena by mala ísť raz do roka, ako je odporúčané lekármi. Zdravie máme len jedno.

Iveta Dančová, odbor riadenia a zabezpečenia kvality

– O tejto akcii som sa dozvedela náhodne, keďže na našej chodbe sa začali ráno vybaľovať kolegyne z odboru bezpečnosti a životného prostredia. Keďže tu pracujem a videla som, že sa niečo deje, opýtala som sa, o čo ide. Hoci som sa nestihla prihlásiť, bolo mi umožnené zúčastniť sa vyšetrenia. Som veľmi rada, že železiarne myslia aj na zdravie svojich zamestnancov a že sme mali možnosť absolvovať preventívne vyšetrenie v priestoroch závodu. Pre nás ženy je veľmi dôležité, o čom nás upovedomila aj vyšetrujúca lekárka. Všetky ženy, ktoré absolvujú takéto vyšetrenie, sa po výsledku môžu buď upokojiť alebo v prípade nálezu budú určené ďalšie postupy. Na preventívne vyšetrenia chodievam pravidelne. Stane sa, že občas mi nevyjde vhodný termín kvôli pracovným povinnostiam. Práve preto oceňujem, že sa niečo takéto uskutočnilo v našej spoločnosti. Je to pre nás ženy veľká pomoc. Uvítala by som aj v budúcnosti niečo podobné.

Renáta Giertlová, ťaháreň rúr

– Je veľkou výhodou, že to máme takto blízko a nemusíme nikde chodiť. Preto som vôbec neváhala a využila som túto možnosť. Vyšetrenie trvá krátko a lekárka nám hneď povie, či máme nejaký problém alebo nie. V prípade nálezu máme možnosť ísť na ďalšie vyšetrenie a situáciu riešiť. Musím sa priznať, že na preventívne vyšetrenia nechodím úplne pravidelne, ale keby to bolo častejšie u nás vo fabrike, tak prídem. Je to oveľa rýchlejšie a do nemocnice je neraz problém sa objednať. Preventívne sonografické vyšetrenie prsníkov som odporučila aj ďalším kolegyniam.

Najdôležitejšia je včasná diagnostika

Rakovina prsníka nie je zriedkavé ochorenie. Najčastejším pôvodcom zhubného nádoru u žien je práve rakovina prsníka. Ročne na Slovensku postihne vyše 1 900 žien. Pacientky sú pritom čoraz mladšie. Za posledných dvadsať rokov stúpol počet žien vo veku 25 až 45 rokov o viac ako 30 percent.

Rizikové skupiny:

  • fajčiarky,
  • ženy, ktoré sa nezdravo stravujú,
  • ženy, ktoré majú ochorenie v rodine,
  • ženy, ktoré majú viac ako 50 rokov,
  • ženy, ktoré prvýkrát otehotneli po 30. roku života,
  • ženy, ktoré už v minulosti prekonali túto chorobu alebo majú s prsníkmi problémy (hrčka, zmeny v prsníku, kalcifikáty pri mamografickom vyšetrení atď.).

Ak sa rakovina odhalí včas, šance na úplné vyliečenie sú vysoké. Váš lekár vás skontroluje hmatom alebo špeciálnym prístrojom. Vyšetriť sa však môžete aj sama. Jednoduchú techniku samovyšetrenia by mala ovládať každá žena. V kombinácii s preventívnou prehliadkou lekára predstavuje tú najlepšiu ochranu. Lekári odporúčajú raz do mesiaca samovyšetrenie a jedenkrát do roka návštevu lekára.