V júni blahoželáme

Pracovné jubileá

15 rokov

Beata KOSCOVÁ

20 rokov

Michal AUXT

Ivan ORAVKIN

Jozef ŠŤAVINA

Jozef VOZÁR

25 rokov

Aleš PANČÍK

Roman RONČÁK

35 rokov

Mária DEKRÉTOVÁ

 

Životné jubileá

Beata BERAXOVÁ

Alena BLAHUTOVÁ

Peter HVOLKA

Karol KLIMENT

Marian KNIŽKA

Matúš MATEJKA

Mgr. Danka MÔCIKOVÁ

Robert NIKEL

Peter PENIAK

Daša SOLIAROVÁ

Zdeno ŠTAJER

Ján TKÁČIK

Eva BERAXOVÁ

Juraj BREČKA

Miloš DONOVAL

Pavol KUNŠTÁR

Marian SRNKA

Mária ŠLUCHOVÁ

Ján TRNIK

Ján DEKRÉT

Jozef KUBEK

Ján KVIETOK

Vladimír LITVINENKO

Daniela MÔCIKOVÁ

Igor ROHÁČ

Ing. Ivan SETVÁK

Alena STACHUROVÁ

Vladimír VRANIAK