V máji odišli

do predčasného starobného dôchodku

Jaroslav BANÍK

Branislav DIBDIAK

Peter GROLMUS

Pavel JAMRIŠKA

Ivan ORAVČÍK

Ján ŤAŽKÝ

Jaroslav ŤAŽKÝ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.