Aj štvrté miesto z majstrovstiev Slovenska v CNC frézovaní je úspechom

Napriek vynaloženému úsiliu sme medailu nezískali

 

Po výborne zvládnutej minuloročnej kvalifikácií sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC programovaní. Zástupcom našej SSOŠH ŽP bol Dávid Pompura, žiak druhého ročníka v odbore mechanik mechatronik. Najúspešnejší mladí programátori sa stretli v priamom súboji 25. – 27. apríla v priestoroch nitrianskeho Výstaviska, ktoré bolo súčasťou Veľtrhu práce European Job Days 2018 a súčasne aj prezentácie činnosti stredných odborných škôl Mladý tvorca.

Týždeň pred samotnou súťažou sme sa na tréningu v Dubnici nad Váhom mali možnosť zoznámiť a vyskúšať si funkcie a parametre frézovačky EMCO MILL 260. Keďže v našej škole máme k dispozícií podstatne menšiu frézovačku EMCO MILL 55, tak možnosť tréningu sme sa snažili maximálne využiť. Potom prišiel priestor na dolaďovanie detailov pre nastavenie nulového bodu, parametrov rýchlosti otáčok a posuvov nástrojov, ako aj určenie stratégie na samotnú súťaž.

 

Súťaž Mladý tvorca Job Expo Nitra, SSOSH
Dávid Pompura v plnom nasadení počas súťaže

 

Samotná súťaž sa tešila veľkému záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Súťažné výkresy tvorili renomovaní experti z Rakúska, odpečatili ich až pri otvorení súťaže. Náš zástupca Dávid mal, rovnako ako všetci ostatní súťažiaci, k dispozícií štyri hodiny, počas ktorých si musel poradiť s nastavením CNC frézovačky (zameranie nulového bodu, osadenie nástrojov, nastavenie parametrov a dĺžkových korekcií pre jednotlivé nástroje), prečítať si výkres, vypočítať tolerované odchýlky rozmerov, určiť poradie pracovných operácií, vytvoriť dva hlavné programy a štyri podprogramy, na základe ktorých mal reálne vyhotoviť súčiastku. Situáciu sťažovalo mimoriadne rušné prostredie, ale najmä nedostatok času.

Dávid Pompura sa však s neľahkými úlohami popasoval najlepšie ako vedel a získal štvrté miesto na Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní. Okrem rešpektu a uznania si vybojoval aj vecné ceny. Nám, pedagógom, dodal motiváciu do ďalšej práce kvalitne pripravovať rovnako úspešných žiakov. Za úspech považujem, že sa do finálovej osmičky dokázal prebojovať z kvalifikácie, ktorej sa zúčastnilo 28 škôl. Všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, urobil svojim umiestnením Dávid radosť. Prajeme mu, aby v programovaní napredoval aj naďalej.