Virtuálne zváranie? Prečo nie?

 

,,Virtuálny zvárací trenažér“ bol kúpený pre našich žiakov aj vďaka realizácii projektu IROP ITMS 2014+ kód projektu – 302021K083.

V mnohých profesiách sa ľudia pripravujú na svoju skutočnú profesiu aj pomocou virtuálneho tréningu. Piloti lietadiel trénujú prvé vzlety a pristátia skôr, ako budú lietať v skutočnom lietadle. Aj piloti F1 si môžu na simulátore prejsť všetky pretekárske trate, kde budú pretekať a takto by sme mohli poukázať na nespočetne veľa profesií či už v lekárstve, strojárstve alebo v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva, kde sa virtuálny tréning požaduje. Čím je zariadenie väčšie, drahšie a nebezpečnejšie, tým má väčší zmysel naučiť sa a pochopiť zmysel funkčnosti zariadenia a jeho ovládanie vo virtuálnom prostredí. Platí to aj pre zváraciu techniku.

Naši žiaci v strojárskych a hutníckych odboroch sa s technológiou zvárania a praktickým vyučovaním stretávajú v treťom a štvrtom ročníku. Po úspešnom absolvovaní zváračského kurzu získavajú, zváračský preukaz.

Pri virtuálnom zváraní sa žiaci môžu dozvedieť o zváracích systémoch a metódach zvárania oveľa skôr a absolvovať základné školenie bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík. Následne si potom tieto zručnosti môžu reálne zdokonaliť.

Ďalšou výhodou je, že nie je potrebné používať drahý spotrebný materiál, ako je kov, drôt alebo plyn. Zrelý systém didaktického učenia obsahujúci tréningové a simulačné sekvencie navyše zaisťuje vysokú úroveň motivácie a umožňuje rýchly pokrok. Výsledky zvárania sú zaznamenávané a používateľ ich môže analyzovať a vyhodnotiť buď priamo na termináli, alebo neskôr na PC. Učitelia a majstri odbornej výchovy môžu nakonfigurovať virtuálne prostredie tak, aby zodpovedali úrovni a náročnosti príslušnej cieľovej skupine žiakov.

Virtuálne zváranie pozostáva z PC terminálu s obrazovkou a pracovným stolom, na ktorú si žiak položí plastový obrobok. Zvárací horák, ktorý je vernou kópiou skutočného horáka, sa potom použije na nakreslenie virtuálneho zvarového švu. Ten sa v reálnom čase zobrazuje na obrazovke trenažéra. 3D okuliare poskytujú zváračovi realistický pohľad na jeho prácu. Virtuálny trenažér je prínosom pri učení sa ako zaobchádzať s horákom. Ukazuje cestu, smer, akým sa má horák uberať, označuje jeho správnu rýchlosť, uhol a vzdialenosť medzi horákom a obrobkom. Žiakovi – zváračovi pritom poskytuje priamu vizuálnu spätnú väzbu, keď sa začne vzďaľovať od niektorej z nastavených hodnôt zariadenia. Tento spôsob nácviku zvyšuje praktickú zručnosť, ktorú nadobudnú žiaci a budú ju môcť uplatniť pri skutočnom zváraní. Na trenažéri sa dajú nastaviť rôzne metódy, ako aj polohy zvárania.

Veríme, že táto nová učebná pomôcka bude prínosom pre našich žiakov pri nácvikoch praktických zručnosti, ktoré následne uplatnia vo svojej profesii už v reálnom živote.