Editoriál

 

V pondelok, dvanásteho apríla, odštartuje dlho očakávaná plánovaná rekonštrukcia cesty I/66, ktorá je hlavnou spojnicou medzi Breznom a Banskou Bystricou. Všetky prípravy na túto akciu smerovali k cieľu minimalizovať dosah jej realizácie na účastníkov cestnej premávky.

Vozovka bude priechodná v jednom jazdnom pruhu pre obidva smery a bude riadená kompetentnými osobami a svetelnou signalizáciou. Vzhľadom na skutočnosť, že rekonštrukcia výrazne ovplyvní dochádzku zamestnancov do práce, vedenie Železiarní Podbrezová umožnilo na základe povolenia zamestnancom využívať obchádzku rekonštruovaného úseku prejazdom areálom starého závodu.

V Podbrezovane č. 6 ste mali možnosť oboznámiť sa prostredníctvom mapky s vyznačenou trasou prejazdu a pravidlami, ktoré počas nasledujúceho obdobia, až do ukončenia rekonštrukcie, budú platné. Trasa naprieč starým závodom je provizórnym riešením, preto je nevyhnutné zvýšiť pozornosť a správať sa veľmi zodpovedne a hlavne predvídavo. Veľkú pozornosť si vyžadujú prejazdy cez železničné priecestia.