Povinnosti vodičov pri prejazde železničným priecestím

 

Priechod starým závodom je čerstvo zrekonštruovaný a označený. Pri jeho prejazde zvýšte obozretnosť, po celej dĺžke sa nachádza takmer 10 železničných priecestí.
Priechod starým závodom je čerstvo zrekonštruovaný a označený. Pri jeho prejazde zvýšte obozretnosť, po celej dĺžke sa nachádza takmer 10 železničných priecestí. Foto: A. Nociarová

 

Rekonštrukcia cesty I/66 navýši počet prejazdov starým závodom. Keďže sa v trase nachádza niekoľko železničných priecestí, zamestnanci strediska železničná doprava budú v časoch sprejazdnenia trasy strážiť dve najfrekventovanejšie priecestia – priecestie pri hornej bráne (pod kostolom) – stráži člen posunovej čaty a priecestie pri naftovom a olejovom hospodárstve – stráži určený zamestnanec.

Činnosť na ostatných železničných priecestiach v podniku zostáva bez zmeny, podľa vlečkového prevádzkového poriadku.

 

Pripomeňte si pravidlá zvýšenia bezpečnosti počas prechodu cez železničné priecestie:

 •  pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie,
 •  vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v akom prichádzajú,
 •  15 metrov pred a 15 metrov za železničným priecestím je zákaz predbiehania a taktiež zákaz zastavenia a státia vozidla. Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“,  je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať,
 •  ak zamestnanec dráhy dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič je povinný ho poslúchnuť a prejsť cez priecestie.

 

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak:

 •  je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
 •  zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom,
 •  situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

 

Návesťou 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, upozorňuje železničný zamestnanec užívateľov pozemnej komunikácie na zákaz vjazdu alebo vstupu na železničné priecestie.

Zamestnanec strážiaci priecestie dáva návesť 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, uprostred pozemnej komunikácie, tak, aby ju bolo dobre vidieť z obidvoch smerov, a to do doby, pokiaľ železničné dráhové vozidlo vojde na priecestie.

Návesť 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, môže zamestnanec doplniť volaním. Chodcov varuje volaním: „Stojte, ide vlak!“

 

 

 

Povinnosti členov posunovej čaty pri posune cez priecestie a zamestnanca, ktorý stráži priecestie v prípade, ak je stráženie priecestia nariadené:

 •  ak sa má posunovať cez priecestie dlhší čas a ak ide o frekventované priecestie, musí vedúci posunu, najviac po desiatich minútach, uvoľniť priecestie pre cestnú premávku,
 •  posun na priecestí musí byť vždy prerušený a priecestie uvoľnené čo najskôr, ak sa k priecestiu blíži alebo pred priecestím stojí cestné vozidlo dávajúce svetelné alebo akustické výstražné znamenie, prípadne,  keď o to požiada užívateľ cestnej premávky, vezúci osobu na poskytnutie zdravotníckej pomoci. Zamestnanec, ktorý spozoroval nutnosť uvoľnenia priecestia alebo bol o to požiadaný, vyrozumie ihneď vedúceho posunu, ktorý bez meškania zabezpečí prerušenie posunu, uvoľnenie priecestia,
 •  zamestnanec strážiaci priecestie dáva návesť 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, uprostred pozemnej komunikácie, tak, aby ju bolo dobre vidieť z obidvoch smerov, a to do doby, pokiaľ železničné dráhové vozidlo vojde na priecestie,
 • návesť 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, môže zamestnanec doplniť volaním. Chodcov varuje volaním: „Stojte, ide vlak!“