Šiesty ročník súťaže medzi zmenami

V KOĽAJOVEJ DOPRAVE

 

Koľajová doprava, zmena A
Víťazná zmena A z koľajovej dopravy objektívom I. Kardhordovej

Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a reklamácie – je vyhodnocované a  zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Ing. Marek SimanPriebeh súťaže v koľajovej doprave zhodnotil jej vedúci Ing. Jozef Siman:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2016?

-V minulom roku súťaž prebiehala bez nejakých výraznejších zmien tak, ako to bolo aj v uplynulých rokoch a nový prvok – starostlivosť o hnacie dráhové vozidlá,  zamiešal počty bodov medzi jednotlivými zmenami.

Môžete konkretizovať, ako tento nový prvok ovplyvnil súťaž?

-Starostlivosť o hnacie dráhové vozidlá – ako  nový prvok súťaže,  mala za následok zníženie počtu získaných bodov pre niektoré zmeny. Zamestnanci sú si vedomí, že starostlivosť o dráhové vozidla je nutná nielen z bezpečnostného hľadiska, ale aj z pohľadu lepších adhéznych podmienok pri zlých poveternostných podmienkach.

Aké ďalšie kritériá najviac ovplyvnili priebeh súťaže? 

   -Najväčší vplyv na súťaž medzi zmenami mal počet nehôd a pracovná úrazovosť v danej zmene. Značný vplyv na získanie bodov mala aj organizačná činnosť príslušného zmenového majstra koľajovej dopravy.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2016?

-Víťaznou zmenou v roku 2016 sa stala zmena A, vedená  zmenovým majstrom Danielom Bullom.

 

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

   -Momentálne do súťaže medzi zmenami neplánujeme pridávať žiadne nové prvky, nakoľko tie, ktoré už súťaž obsahuje, sú veľmi dobre vyvážené a prakticky odskúšané už niekoľko rokov. Pokiaľ by si to zmeny a prispôsobovanie sa ostatným prevádzkarňam vyžadovali, v budúcnosti nevylučujeme ich zavedenie.