O ukončení správcovskej činnosti ŽP Bytos s.r.o., je rozhodnuté

 

Logo BytosPredstavenstvo ŽP a.s. pravidelne hodnotí činnosť jednotlivých dcérskych spoločností v  ŽP Group a hľadá možnosti, ako túto prácu robiť stále efektívnejšie. Dôraz kladie na to, že prvoradé je úspešné fungovanie materskej spoločnosti,  železiarní, bez ktorej by nebolo možné stavať aj na ďalších, tzv. obslužných činnostiach.

Pred dvadsiatimi rokmi vznikla spoločnosť ŽP Bytos s.r.o. Bolo to v časoch, kedy vtedajšie podnikové byty prechádzali do vlastníctva konkrétnym zamestnancom a naša fabrika za minimálne zákonom stanovené ceny byty odovzdala a zároveň založila spoločnosť, ktorá začala spravovať zverený bytový fond.

Konštatovali sme, že svoju historickú úlohu už ŽP Bytos s.r.o., ako spoločnosť naplnila a súčasné zloženie spravovaného bytového fondu už dávno nie je iba pre zamestnancov ŽP a.s.  Do budúcnosti nie je našim záujmom poskytovať takýto druh služieb, preto bola navrhnutá najvhodnejšia forma, ako činnosť tejto spoločnosti ukončiť a odovzdať správu bytov do rúk podobne orientovanej firmy, ktorá bude pre nás garanciou pokračovania v činnosti ŽP Bytos s.r.o.

Predstavenstvo ŽP a.s. sa pred samotným rozhodnutím veľmi seriózne zaoberalo jednotlivými ponukami na prevzatie správy a po počiatočnom výbere a rokovaniach   sa rozhodlo pre Stavebné bytové družstvo Brezno, ktoré je pre nás garanciou kvality. Je to družstvo, ktoré má dostatok skúseností so správou bytov a disponuje odborne pripraveným personálom na správu aj údržbu.

Dňa 24. apríla 2017 sme preto zvolali schôdzu zástupcov vlastníkov, kde sme o tomto zámere informovali a kde zástupcovia SBD z Brezna prezentovali svoj záujem o prevzatie správy pod svoje družstvo. Bolo dohodnuté hlasovanie o uzatvorení Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi ŽP Bytos s.r.o. a SBD Brezno.

Dnes môžeme konštatovať, že všetci sa s myšlienkou stotožnili a hlasovali za navrhnutý spôsob zmeny správcu. Rozbehli sme preto práce súvisiace s odovzdaním správy bytového fondu pod SBD Brezno k termínu 30. jún 2017.

Sme presvedčení,  že nový správca, ktorý garantuje dodržanie všetkých podmienok súčasnej Zmluvy o výkone správy, bude pokračovať v správe minimálne tak, ako to doteraz vykonávala spoločnosť ŽP Bytos s.r.o. a vďaka profesionalite a dlhoročným skúsenostiam nového správcu v budúcnosti zaručí skvalitňovanie služieb súvisiacich so správou bytového fondu.