Tretie miesto z Majstrovstiev Slovenska v CNC frézovaní

Úspechu predchádzala niekoľkomesačná príprava

Po zvládnutej minuloročnej kvalifikácií  sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC programovaní. Našim „želiezkom v ohni“ bol Michal Kamenský, žiak III. ročníka v odbore obrábač kovov. Najúspešnejší mladí programátori sa stretli v priamom súboji 26. – 28. apríla 2017 v priestoroch nitrianskeho výstaviska, ako súčasť Veľtrhu práce European Job Days 2017 a súčasne aj prezentácie činnosti stredných odborných škôl. V úvodný deň sme mali možnosť zoznámiť sa s prostredím, ale najmä vyskúšať si funkcie a parametre frézovačky EMCO MILL 260. Nakoľko v našej SSOŠ hutníckej máme k dispozícií podstatne menšiu frézovačku EMCO MILL 55, možnosť tréningu sme sa tak snažili maximálne využiť. Vo večerných hodinách prišiel čas na dolaďovanie detailov pre nastavenie parametrov rýchlosti otáčok a posuvov nástrojov a určenie stratégie na samotnú konfrontáciu. Súťažné výkresy tvorili renomovaní experti z Rakúska, odpečatili ich až v ďalší deň,  pri otvorení súťaže. Náš zástupca mal rovnako, ako všetci ostatní súťažiaci, k dispozícií štyri hodiny, počas ktorých si musel poradiť s nastavením frézovačky (zameranie nulového bodu, osadenie nástrojov, nastavenie parametrov a dĺžkových korekcií pre jednotlivé nástroje), prečítať výkres, vypočítať tolerované odchýlky rozmerov, určiť poradie pracovných operácií, vytvoriť dva hlavné a dva vedľajšie programy, na základe ktorých reálne vyhotoviť súčiastku. Situáciu sťažovalo mimoriadne rušné prostredie, aj nedostatok času.

Michal Kamenský
Našim „želiezkom v ohni“ bol M. Kamenský, žiak III. ročníka v odbore obrábač kovov. Foto: M. Hruška

Michal Kamenský sa však s neľahkými úlohami úspešne popasoval a získal tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní. Okrem rešpektu a uznania Michal získal bronzovú medailu aj zaujímavú finančnú odmenu. Zásluhou umiestnenia v prvej trojici sme získali pre školu softvér, ktorý nám umožní kvalitne pripravovať ďalších, verím, že rovnako úspešných žiakov. Všetkým, ktorí sme sa podieľali na príprave urobil svojim umiestnením a prístupom Michal radosť. Prajeme mu aby v programovaní naďalej napredoval.