Spomienky

 

 SPOMIENKY

  Božena VAŇOVÁ z Podbrezovej „Stíchlo srdce tvoje, stíchol i tvoj hlas, odišla si v tichu a rozlúčiť sa nebol čas. Ťažko je nám bez teba, smutno je nám všetkým a už nič nie je také, aké bolo predtým.“

Dňa 9. mája uplynulo trinásť rokov od chvíle, čo nás navždy opustila naša drahá mama, stará mama a sestra

Božena VAŇOVÁ z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Mária JAROŠOVÁ z BreznaDňa 12. mája uplynulo deväť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka a mama

Mária JAROŠOVÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú manžel, syn a ostatná rodina

Anna DANIELIČOVÁ z Podbrezovej„More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala, prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba zostáva v nás.“

Dňa 15. mája  sme si pripomenuli prvé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá

Anna DANIELIČOVÁ z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Ing. Ján HÔRČIK z Brezna„Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať, budeme otecko drahý, stále na teba spomínať.“

Dňa 20. mája si pripomenieme prvé smutné výročie, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, brat a starý otec

Ing. Ján HÔRČIK z Brezna.

Venujte mu prosím spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami

Jaroslav POBOŽNÝ z Podbrezovej„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich žije spomienkami.“

Dňa 20. mája uplynie sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec, brat a svokor

Jaroslav POBOŽNÝ z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname