Najsilnejší zážitok počas štúdia…

 

Brian Ďurčenka - SSOŠH ŽP
Brian Ďurčenka — IV. roč. SSOŠH ŽP

V dňoch 26., 27. a 28. apríla 2017 som sa zúčastnil celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Musím konštatovať, že príjemnejšie ukončenie štúdia som si ani nevedel predstaviť. Svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia v SSOŠH ŽP, ale samozrejme aj svoje záľuby, som mohol prezentovať medzi ďalšími 15 študentmi, úspešnými v krajských kolách prehliadok SOČ. Celá prehliadka začala príchodom na SPŠ J. Murgaša, kde sme sa dozvedeli program nasledujúcich troch dní. Začiatok bol venovaný expozícií Múzea SNP, po vzhliadnutí ktorého nasledoval priestor na ubytovanie a prípravu na večeru. Večer bol venovanýSOČ slávnostnému otvoreniu prehliadky, ktorý sa niesol v duchu privítania všetkých zúčastnených a priania úspechov pri prezentovaní svojich prác. Po príhovoroch a predstavení komisií nasledoval kultúrny program, na začiatku ktorého bola veľkolepá laserová šou. Po nej nasledovali hudobné vystúpenia Slovak Tango a folklórny súbor Urpín. Po skončení otvorenia som s veľkými dojmami odchádzal do izby, aby som si oddýchol pred súťažným dňom. Súťažiť som začal ako piaty v poradí vo svojej kategórii. Prezentácie som sa už veľmi neobával, mal som za sebou niekoľko tréningov v priestoroch školy, v krajskom kole a samozrejme aj pred obecenstvom z rodiny. Moja snaha však nestačila na umiestnenie v prvej päťke. Okrem mojej trojkolky boli v súťaži zaradené práce: „CNC fréza“, „Brúska na kotúčové píly“, „Cvičné auto pre deti – bugina“, „Buggy terénny automobil BTA 12-17“. Po ukončení obhajoby všetkých študentov si jednotlivé komisie vytvorili poradie najlepších piatich prác. Poradie bolo oficiálne prednesené na spoločnom vyhodnotení, ktoré sa konalo večer  27. apríla 2017 v aule Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici. Najlepšie umiestnenie dosiahol študent s prácou „Výroba a automatizácia kostolných zvonov“. Večer pokračoval opäť kultúrnym programom. Predviedli sa víťazi šou Československo má talent. Určite to bola veľmi príjemná bodka za celým podujatím.

Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali pri tvorbe „môjho detského sna“, v prvom rade rodičom, učiteľom a majstrom odbornej výchovy za umožnenie účasti v krajskom kole.