Aké dojmy si odnášate z návštevy v Železiarňach Podbrezová?

 

   Záujem o exkurzie v Železiarňach Podbrezová  z roka na rok rastie. Ich prostredníctvom žiaci spoznávajú nielen hutnícku výrobu, ale aj dejiny vývoja hutníctva na Pohroní. Pre mnohých žiakov je návšteva železiarní impulzom v rozhodovaní sa o svojom budúcom povolaní.

So zámerom bližšie sa oboznámiť s najväčším podnikom Horehronia prišli  10. mája 2017  maturanti Spojenej školy Brezno, odboru mechanik počítačových sietí. Na úvod sa oboznámili s históriou našej firmy, prezreli si výrobné prevádzkarne v starom i novom závode a na záver sa opäť stretli v priestoroch múzea, kde im vedúci personálneho odboru JUDr. Radim Kochan, PhD., priblížil možnosti budúceho uplatnenia v praxi a zároveň ich ubezpečil, že ak aj ich cesty po maturite budú smerovať za zdokonaľovaním sa v cudzích jazykoch, dvere našej firmy sú im  vždy otvorené.

Dominik Mak Dominik MAK, Heľpa

 – Hoci o tejto akciovej spoločnosti už mám nejaké vedomosti, nebol som ešte v jej výrobných priestoroch. Oboznámil som sa s históriou v múzeu, videli sme filmový záznam z výrobného procesu, boli sme v oceliarni, valcovni bezšvíkových rúr a ťahárni rúr. Viem už, ako sa vyrába oceľ i bezšvíkové rúry, všetko ma zaujalo a odchádzam  spokojný.

 

 

Stanislav ŠtugnerStanislav ŠTUGNER, Brezno

-Pre mňa je to zaujímavý zážitok, nakoľko som ešte nevidel hutnícku výrobu a v takomto veľkom výrobnom komplexe som ešte nikdy nebol. Keď sme prechádzali po areáli nového závodu, pripomínalo mi to malé mesto, so všetkým čo k tomu patrí, všetko je tu vybudované s určitou filozofiou. Železiarne majú svoju históriu a je to vidieť, hlavne v starom závode.

 

Jan MajerčíkJán MAJERČÍK, Polomka

-Mal som nejaké predstavy, ako to môže fungovať v podbrezovských železiarňach a tie sa naplnili. Najviac ma zaujala technológia výroby v novom závode, hlavne výroba rúr, ale aj vysoké teploty pri výrobe ocele a spracovaní oceľových rúr. Hutníctvo, ako odbor to nie je mojim cieľom, inklinujem skôr k práci s počítačom.

 

 

Peter MenšikPeter MENŠÍK, Slovenská Ľupča

-Exkurziu v Železiarňach Podbrezová som už absolvoval na základnej škole, kedy sme navštívili starý závod a v ňom  hutnícke múzeum a oceliareň.  Dnes som si rozšíril vedomosti o tejto firme, nakoľko sme navštívili aj nový závod, oboznámili sa s výrobou  valcovaných a bezšvíkových rúr. Celý výrobný proces sme si mohli pozrieť predtým na videozázname v múzeu.

 

Dárius KrušinskýDárius KRUŠINSKÝ, Pohorelská Maša

-Dojem z dnešnej exkurzie je dobrý, opäť sme videli niečo nové. Doteraz som Železiarne Podbrezová vnímal len zvonku, nevedel som si predstaviť výrobu, ktorá prebiehala v jednotlivých prevádzkach. Dnes už môžem povedať, že som nabral nové skúsenosti, viem si predstaviť už aj proces od výroby ocele až po finálnu produkciu.