Praktická časť internej zložky maturitnej skúšky

matiruty SSOŠH ŽP
Praktické maturity v doprave pod dozorom T. Kňazovického, majstra odbornej výchovy. Žiaci riešili opravu podvozku lokomotívy. F: M. Pindiaková

V dňoch 2. až 5. mája 2017 sa konala ,,praktická časť maturitnej skúšky“, ktorej sa zúčastnilo  62 žiakov v odboroch:

– mechanik elektrotechnik – 9 žiakov,

– hutník operátor – 13 žiakov,

– mechanik strojov a zariadení – 24  žiakov,

– mechanik mechatronik – 16  žiakov.

Žiaci maturovali pred  päťčlennou  komisiou, v ktorej boli aj zástupcovia zriaďovateľa ŽP a.s., za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru a Republikovú úniu zamestnávateľov a delegovaní predsedovia z iných škôl, odborní učitelia technických predmetov a majstri odbornej výchovy. V prevádzkarňach ŽP a.s. vykonávali skúšky žiaci profesií mechanik mechatronik a mechanik strojov a zariadení. V SSOŠH ŽP  žiaci profesie mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik. Skúšky dopadli dobre, všetci žiaci preukázali, že nadobudli vedomosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie jednotlivých profesií. Bude záležať len na nich, ako ich budú vedieť uplatniť v pracovnom a osobnom živote.