Ing. Stanislav Kester, vedúci prevádzky informačných systémov – starý závod

Vážení užívatelia informačných systémov v sieti ŽP a.s.!

logo ŽP Informatika Ako ste sa pravdepodobne dozvedeli z  médií, v piatok 12. mája 2017, bol zaznamenaný masívny celosvetový útok hackerov na počítačové systémy po celom svete. Tento útok zneužil zraniteľnosti operačných systémov Windows všetkých verzií. Zneužítá bola nedostatočne zabezpečená funkcia operačného systému Windows, ktorá umožňuje používateľom zdieľať dáta prostredníctvom tzv. „windowsového zdieľania“. Inak povedané, ide o funkciu, ktorá umožní užívateľovi povoliť prístup na dáta (súbory, adresáre…) na svojom disku pre iného užívateľa. Novinkou pri tomto útoku bol fakt, že útok už nesmeroval len na zdieľané dáta,  na ktoré bol povolený prístup na zápis, ale na celý počítač – teda na všetky dáta na danom PC. Napadnutý počítač má všetky dáta zašifrované a hackeri za odomknutie požadujú úhradu zhruba 300 USD a to vo virtuálnej mene bitcoin. Ing. Stanislav Kester, vedúci prevádzky informačných systémov – starý závodNakoľko sa očakávajú ďalšie podobné útoky, pracovníci spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. pripravili a aktualizovali viacero opatrení, ktoré by mali podobné hrozby eliminovať.

Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti informačných systémov je zodpovedné správanie sa užívateľov. Ako sa má správať užívateľ počítača, ktorý nechce prísť o dáta na svojom počítači v dôsledku infikovania počítača škodlivým softvérom?

 

  1. Neotvárať podozrivé a nevyžiadané e-maily a najmä nespúšťať prílohy takýchto e – mailov (rôzne súbory, pripojené k elektronickej pošte).
  1. Neklikať na podozrivé a neznáme odkazy v elektronickej pošte.
  1. Neodpovedať na nevyžiadanú poštu a to aj od známych odosielateľov. Škodlivé softvéry sú totiž často pripojené k pošte od odosielateľa, ktorého užívateľ pozná.
  1. Ak potrebuje užívateľ zdieľať súbory a adresáre na svojom PC (napr. pre kolegov), je potrebné riešiť takéto požiadavky v spolupráci s pracovníkmi spoločnosti ŽP Informatika, ktorí užívateľovi navrhnú najbezpečnejší spôsob realizácie.
  1. Zálohovať svoje dáta. V sieti ŽP máme nasadený komplexný zálohovací systém, ktorý umožňuje zálohovať dáta z pracovných staníc (počítačov) a serverov na zálohovací server. Za zálohovanie dát zo serverov sú zodpovední pracovníci ŽP Informatika. V prípade, že užívateľ má záujem o zálohovanie dát zo svojho počítača, je potrebné poslať požiadavku na servis desk spoločnosti ŽP Informatika.