V júni odišli

 

do predčasného dôchodku

Viera FEDOROVÁ

 

do starobného dôchodku

Jaroslav KLINEC

Juraj KOVÁČIK

Ing. Milan MUTIŠ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.