Hutnícka fakulta TUKE premenovaná na

Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie

 

 

Dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.    Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, po 65 rokoch od svojho založenia,  mení názov na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie. „Sme hrdí na svoje bohaté tradície, ale zároveň sme presvedčení, že nový názov lepšie vystihuje všetko to, čo naša fakulta už dnes v oblasti výchovy študentov, ale aj vo sfére výskumu ponúka,“ vysvetľuje dôvody zmeny dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. Nový názov začala Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) používať oficiálne od 1. júla 2017. S tým súvisí aj vývoj nových webových stránok fakulty a jej troch ústavov. „Naša fakulta má ambíciu osloviť mladých ľudí, aby  sa nebáli študovať technické smery. Svet potrebuje materiály. Všetci hovoria o IT, ale aj ten počítač, alebo mobilný telefón sa musí z niečoho vyrobiť,“ upozorňuje dekanka doc. Vasková. O perspektíve, ktorú fakulta ponúka mladým ľuďom, svedčí aj skutočnosť, že až 95 percent jej absolventov nachádza uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali. Sú žiadaní doma i v zahraničí nielen v tradičných hutníckych prevádzkarňach, ale aj v elektrotechnike, energetike a tiež v oblasti vývoja a výroby materiálov pre automobilový priemysel.