Tip na víkend

 

Šípska Fatra, jeden z geomorfologických podcelkov Veľkej Fatry v okolí Ružomberka, ponúka viacero atraktívnych turistických cieľov. My sme si vybrali menej navštevovanú oblasť. Z obce Komjatná, ktorá je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej, ideme zelenou značkou na Hrdošnú skalu, cez vrch Ostré do Žaškovského sedla, Žaškova a neznačkovaným chodníkom späť do Komjatnej. Dĺžka túry je 12 km, stúpanie 576 m.

Už z Komjatnej vidíme náš prvý cieľ, Hrdošnú skalu, kam sa dostaneme lesom. Ukrýva vo svojich útrobách skutočné poklady – nádherné skalné steny, pukliny, štrbiny, okná a jaskyne. Vstupujeme do skalného okna, ktoré vzniklo postupným zvetrávaním a oddelením sa skál. Svedčia o tom aj kusy zotrvávajúce ešte v dolnej časti okna. Zostúpime za oknom na malú plošinku, odkiaľ je prístup do Žaškovskej jaskyne. Pridržiavajúc sa reťazí vystupujeme na skalu a lesom pokračujeme do druhého cieľa našej túry, na strmý vrch Ostré (1 067 m). Vrch od Váhu sa javí ako ostrý, špicatý vrchol. Aj tu je chodník v závere zabezpečený reťazou. Odmenou za výstup nám bol výhľad na končiare Veľkej a Malej Fatry, Šípu, Veľkého Choču a Kubínskej hole. Po zápise do vrcholovej knihy sme sa vrátili späť do Sedla pod Ostrým a pokračovali cez Žaškovské sedlo, posilnení žinčicou zo salaša,  až do Žaškova a Komjatnej.

V Komjatnej sa nachádzajú zakonzervované základy gotického kostola. Celá dolina je významná aj tým, že cez ňu prechádzala praveká obchodná magistrála, ktorá viedla z Liptova na Oravu. V miestnej časti Studničná sme ešte vystúpili na skalné veže s názvom Sedem kostolov, ktoré sú peknou prírodnou scenériou.

Pohľad z Hrdošnej skaly na obec Žaškov, v pozadí Kubínska hoľa, objektívom Petra Mlynarčíka
Pohľad z Hrdošnej skaly na obec Žaškov, v pozadí Kubínska hoľa, objektívom Petra Mlynarčíka