ŠESŤ MESIACOV V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH - S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP Trade Bohemia:

Súčasný trend by mal pokračovať

 

S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE BOHEMIA Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

– Do prvého polroku 2017 sme vstupovali s očakávaním, či predikcie zlepšenia situácie na trhu budú naplnené. Zlepšenie situácie v ropnom priemysle a s tým aj čiastkové navyšovanie ceny ropy, uvoľnenie investícií do tohto priemyselného segmentu, oživilo aj dopyt po zabezpečení vstupných materiálov. Konkurenční výrobcovia rúr, ktorí sa špecializujú na túto oblasť, sa tak vrátili na svoje trhy a čiastočne uvoľnili tlak na veľkoobchodných predajcov z pohľadu umiestnenia svojej produkcie. Dochádza aj k postupnému rastu cien vstupov pre výrobu ocele – oceľového šrotu, ktorý po dlhšom období znižovania cien nášho finálneho výrobku  umožnil obrat k postupnému navýšeniu cenovej úrovne, najmä v komodite valcované rúry, ktorých sa minulá nepriaznivá situácia týkala najviac. Postupne sme vnímali nárast požadovaných objemov, prioritne pri veľkoobchodných predajcoch, ktorí sa  dnes stabilizovali na tradičných hladinách. Situácia predaja v ostatných distribučných kanáloch ŽP a.s. je veľmi podobná a súčasný objem zákaziek a samotnej výroby to len potvrdzuje. Neznamená to však, že došlo k zásadným zmenám v importe z východných a ázijských krajín na európske trhy, kde bohužiaľ pretrváva snaha o umiestnenie hutníckych výrobkov v krajinách EÚ.

Na začiatku roka ste si vytýčili určité ciele. Ako sa vám ich darí plniť?Logo ŽP Trade Bohemia

– Pri tvorbe obchodného plánu pre rok 2017 sme pracovali s informáciami, ktoré naznačovali zlepšenie prostredia v obchode s bezšvíkovou rúrou. Medziročne sme navýšili plánovaný objem, predaja valcovaných rúr o 1000 ton, presné rúry a hutnícku výrobu o 440 ton. Len v dodávkach kontinuálne odlievaných oceľových blokov pre spoločnosť Moravia Steel, a.s., sme vzhľadom k vývoju v minulom roku, neuvažovali o realizácii dodávok, avšak došlo aj k zmene a objednané množstvo pre uvedenú spoločnosť za prvý polrok zodpovedá objemu 8 100 ton. Objednávky valcovaných rúr za prvý polrok sme uplatnili vo výške 6 885 ton, čo zodpovedá navýšeniu o 18 percent, v porovnaní s plánovanými úlohami. Objem zákaziek presných rúr, včítane dodávok z hutníckej druhovýroby,  sa pohybuje v plánovanom objeme 3 855 ton a aj na čísle zodpovedajúcom obchodnému plánu 67 ton objednávok,  je v realizácii v komodite rúrových navarovacích oblúkov.

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

–  V súčasnosti uzatvárame objednávky na júl 2017. Objemovo korešpondujú s predchádzajúcim obdobím. Dopyt,  najmä po sortimente valcovaných rúr,  stále prevyšuje naše možnosti, tzn. pridelené výrobné kapacity. Z dnešného pohľadu ani prázdninové mesiace neavizujú negatívne zmeny na trhu a je predpoklad, že súčasný pozitívny trend bude pokračovať.