ŠESŤ MESIACOV V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH - S Ing. Andrejom OROLÍNOM, konateľom KBZ, s.r.o.:

„Ciele úspešne plníme…“

 

 S Ing. Andrejom OROLÍNOM, konateľom KBZ, s.r.o.Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

– Pokračujeme v nastúpenom trende z minulého roka, produkcia je stabilizovaná. Postupne sa nám darí vymeniť vozový park, ktorý nám pre vek vozidiel prinášal zvýšené náklady na opravy.

Na začiatku roka ste si vytýčili určité ciele. Ako sa vám ich darí plniť?

   – Ciele, ktoré sme si vytýčili úspešne plníme, ale až koniec roka nám povie, či sme boli v našich cieľoch úspešní.

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

   – Vzhľadom k tomu, že nastávajú letné dovolenky a niektoré huty budú pracovať  v dovolenkovom režime,  očakávame horšie mesiace.

 

Postupne vymieňame vozový park.
Postupne vymieňame vozový park…