„Ľudia v železiarňach“

 

Dňa 30. júna 2017, pri príležitostí Dní mesta Ružomberok, bola otvorená v Liptovskom múzeu výstava našej fotografky Anny  Nociarovej „Ľudia v železiarňach“. Výstavu zostavila významná slovenská fotografka a pedagogička Judita Csaderová, ktorá o Anne Nociarovej povedala:

„Všetci, ktorí sme mali možnosť sledovať výsledky fotografickej práce Anny Nociarovej, od jej reportážnych fotografií a dokumentu k inscenovanej fotografii, poznáme ich výnimočnosť a rôznorodú podobu. Súčasná kolekcia fotografií nám ponúka možnosť spoznať tú časť jej tvorivej práce, ku ktorej by sme ťažko hľadali iného autora, a to pre fotografkine výnimočné pozorovacie schopnosti a úctu k fotografovaným objektom. Fotografie, ktoré máme možnosť vidieť, sú výsledkom jej práce v prostredí, ktoré pozná ako málokto. Ako fotografka je svedkom diania v Železiarňach Podbrezová už dlhé roky. Ale nestačí byť len pri tom. Anna Nociarová má potrebný cit pre zobrazovanie tohto grandiózneho pracovného procesu. Krása zobrazenia monumentálnosti výroby ocele je nadštandard, ktorý ako diváci dostávame. Staršia generácia autorov má určite stále pred očami pôsobivé obrazy z prostredia ťažkého priemyslu a oceliarní. V minulosti to bol častý námet heroizácie práce robotníckej triedy. Práca človeka v tomto náročnom procese, a aj z hľadiska remesla fotografického zobrazovania, si zaslúži našu pozornosť a uznanie. Ľudská činnosť sa presunula do sveta elektronických technológií, ale Anna Nociarová nám ju ako fotografka dôstojne priblížila vo svojej kolekcii fotografií. Je osobou, ktorá nám ponúka oceniť vnútornú krásu a nevšednosť tohto výrobného procesu a popri očarení efektu hutníckej práce vyzdvihuje aj zmysel tejto ľudskej činnosti.“ Ak máte záujem navštíviť výstavu, Liptovské múzeum sídli v Ružomberku na Námestí Š.N. Hyroša a výstava potrvá do 4. augusta 2017

Z vernisáže objektívom Ivety Kardhordovej
Z vernisáže objektívom Ivety Kardhordovej