Záverečná konferencia grantov EHP

 

Dňa 13. júna 2017 sa v Košiciach konala záverečná konferencia k programom „Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva“ a „Domáce a rodovo podmienené násilie“.

„Lajtmotívom“ konferencie bol pojem starostlivosť, ktorý spája obidva spomínané programy.  Po otvorení konferencie Jánom Krakom (GR Sekcie pre bilaterálne finančné nástroje) a Inge Magistadovej (veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku) boli prezentované výsledky odboru grantov EHP.  V oblasti zachovania kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie a jeho sprístupnenia pre verejnosť bolo podporených tridsaťdva projektov pri alokácii 14 026 471 eur.

Aktivity projektov boli namierené  na kontrolu, monitorovanie a operatívne opravy cenných historických pamiatok. Uskutočnilo sa dvestodesať kontrol pamiatkových objektov, uzavretých bolo dvadsaťštyri partnerstiev s donorskými krajinami a obnovených dvadsať národných kultúrnych pamiatok.

Jednotlivé projekty boli odprezentované Katarínou Kosovou (riaditeľka Pamiatkového úradu SR), v prezentácii nechýbal ani hrad Ľupča. V reprezentačnom vstupnom priestore bol premietaný dokument o obnove horného nádvoria hradu Ľupča a v rámci výstavy fotografií dominoval záber na hrad pri západe slnka.

Popoludňajší blok prebiehal v uzavretých sekciách zameraných na výmenu skúseností a informácií. Nový projekt Pamiatkového úradu pod názvom ProMonumenta by sa dal zhrnúť pod heslo „Lepšie minúť pár stoviek na údržbu, ako neskôr hľadať státisíce na rekonštrukciu“.

Natália Ďurková z Úradu vlády SR prezentovala nové programové obdobie na roky 2014-2021. Schéma grantu by mala byť navýšená na dvadsaťjeden miliónov eur, ale konkurencia žiadateľov bude opäť veľká. Je už rozhodnuté, že sa bude pokračovať v projekte ProMonumenta a schválená bola aj rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach. Projekty v novom období by sa mali zamerať viac na implementáciu podnikania do oblasti kultúrneho dedičstva. Znamená to, že obnova pamiatky musí priniesť do budúcnosti lepšiu využiteľnosť, výnosnosť a dlhodobú udržateľnosť.

To je cieľ aj na hrade Ľupča. Víziou do budúcnosti je, aby prevádzka hradu a jeho údržba bola pokrytá z výnosov, ktoré prináša rast návštevnosti i množstvo organizovaných podujatí v jeho areáli.  Veríme, že spoločne s kolegami zainteresovanými do obnovy hradu pripravíme kvalitný projekt, ktorý sa bude úspešne uchádzať o ďalšie grantové výzvy.

Dňa 13. júna 2017 sa v Košiciach konala záverečná konferencia k programom „Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva“