Spomienky

 

 SPOMIENKY

  Jozef KARAS z Valaskej Dňa 25. júla si pripomenieme štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 

Jozef KARAS z Valaskej.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a priatelia

Evka GARAJOVÁ z Brezna

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 10. júla sme si pripomenuli smutné prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a sestra

Evka GARAJOVÁ z Brezna.

S úctou a láskou spomíname

Janko SCHWARZBACHER z Brezna

„Pozeráme hore k hviezdam, vieme, že náš otec je niekde tam. Pri tom pohľade si slzy utierame, na neho s láskou a vďakou spomíname.“

Dňa 20. júla uplynú dva roky odvtedy, ako nás náhle opustil náš manžel, otec, starký a bývalý spolupracovník z dopravy

Janko SCHWARZBACHER z Brezna.

Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si naňho spolu s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá