Každého darcu si vysoko vážime

 

Dňa 20. novembra sa v priestoroch našich súkromných škôl uskutočnila akcia s názvom „Študentská kvapka krvi.“ V doobedňajších hodinách mohli nielen žiaci, ale aj učitelia darovať krv a podporiť tak správnu vec.

Žiaci počas odberu krvi objektívom I. Kardhordovej
Žiaci počas odberu krvi objektívom I. Kardhordovej

Viac o mobilných odberoch a darovaní krvi nám povedala MUDr. Iveta Kapustová, lekárka národnej transfúznej služby v Banskej Bystrici:

Ako často chodíte na podobné akcie ako dnes, kde darcovia nemusia chodiť do nemocnice, ale môžu darovať krv v škole, prípadne zamestnaní?

– V Banskej Bystrici máme odberové centrum, ktoré realizuje mobilné odbery takmer každý deň. Samozrejme, okrem niektorých týždňov v roku, napríklad keď sú sviatky a aj naši zamestnanci majú vtedy viac dovoleniek a je menej personálu. Vtedy nebývajú realizované mobilné odbery, ale počas bežného roka je takmer každý deň mobilný odber na niektorom odbernom mieste v blízkom okolí, v blízkych okresoch. Podniky alebo školy si tieto odbery dopredu nahlasujú a dohodnú sa s našou vrchnou sestrou, čiže podľa tohto odberového plánu sú potom mobilné odbery realizované.

Kto každý môže darovať krv a aké sú podmienky pre darcu?

– To je veľmi široká otázka. Podmienky sú uvedené na internete, záujemca sa môže sám otestovať, či môže byť darcom krvi. Vo všeobecnosti darcom krvi môže byť hociktorý človek od 18 do 62 rokov, ktorý nemá nejaké závažné ochorenia, neužíva lieky, ktoré sú kontraindikované, nemá nejaký operačný výkon alebo nežije rizikový život. Ak by prípadný záujemca o tom nevedel a má nejaké ochorenie, závažnejšie v anamnéze, môže sa prísť opýtať na národnú transfúznu službu, či môže byť darcom krvi a skonzultovať svoj zdravotný stav s lekárom.

MUDr. Iveta Kapustová pri meraní tlaku pred odberom krvi. Foto: I. Kardhordová
MUDr. Iveta Kapustová pri meraní tlaku pred odberom krvi. Foto: I. Kardhordová

Aké krvné skupiny hľadáte? Je nejaká krvná skupina, ktorej darcov máte menej?

– Každá krvná skupina je vzácna, pretože máme pacientov z každej krvnej skupiny, čiže aj darcov potrebujeme z každej krvnej skupiny. Niekedy potrebujeme špeciálne vybrať nejakého darcu z určitej krvnej skupiny a s určitými znakmi, ale čím viac darcov máme v registri a čím viac ľudí k nám chodí, tým máme väčšiu možnosť vybrať tú skupinu od tých darcov, ktorú potrebujeme, pretože sú to darcovia, ktorí sú evidovaní, sú u nás zaregistrovaní, sú vyšetrené ich krvné skupiny a sú vyšetrené aj ďalšie fenotypické znaky. Keď niekoho potrebujeme, tak si nájdeme tieto znaky v registri a podľa toho si darcu zavoláme. Takže vlastne potrebujeme všetkých darcov a všetky krvné skupiny a každého jedného darcu si vysoko vážime.