Neoddeliteľné miesto žíhacích pecí

 

V technologickom toku výroby presných rúr tvoria žíhacie pece jeden z podstatných a neodmysliteľných uzlov. Hlavne v období posledných mesiacov sa tepelné spracovanie ukazuje, vzhľadom k objemom výroby, ako  operácia, na ktorú je potrebné pozerať citlivo. Okrem presne ťahaných rúr nám náročnosť výroby zvyšujú aj valcované rúry vyrábané z nízko legovaných ocelí, ale tiež zákazky bežných akostí, u ktorých zákazník požaduje tepelné spracovanie. Pre ilustráciu, v priemere sa mesačne v roku 2018 na týchto peciach tepelne spracovalo 11028,5 tony rúr (priemer prvých deväť mesiacov). 

Prevádzkareň ťaháreň rúr má k dispozícii sedem priebežných valčekových žíhacích pecí, v dielni 1 sú umiestnené dve a v dielni 2 je prevádzkovaných päť pecí. Zvyšujúce sa nároky operatívneho riadenia výroby, z hľadiska sortimentnej skladby   a vyťaženia pracovníkov centrálnej údržby, nás neustále viac tlačia do správneho rozvrhu – ročného harmonogramu opráv. V priebehu každého roka takto prebehne sedem stredných opráv.

Posledná stredná oprava bola realizovaná na žíhacej peci č. 4, v dielni 2. Pec bola odstavená z výroby 1. novembra o 18.50 hod. Ráno 2. novembra začala po ochladení teplej časti stredná oprava za účasti siedmich pracovníkov centrálnej údržby a ôsmich pomocných pracovníkov výroby.

Oprava začala demontážou výmenníkov tepla rýchlochladiča – Jetkühlera, ktoré boli následne chemicky vyčistené pracovníkmi Chem-Aqua. V ďalších krokoch boli skontrolované a vyčistené ventilátory odsávania spalín, odsávania ochrannej atmosféry a spaľovacieho vzduchu, zložené a prepláchnuté veká chladiaceho kanála. V nasledujúcich dňoch sme pokračovali opravou zavážacieho voza, výstupného priečneho zhrňovača, zberných múld, kde sa narovnali ochranné kryty a vymenili poškodené obloženia.

Veká teplej časti sme zložili v sobotu, 3. novembra. Kontrola viek odhalila poškodenia po stranách veka č. 1, ktoré je izolované žiaruvzdornou výmurovkou. K oprave veka sme prizvali kolegov z oceliarne – „bielych murárov“, ktorí v priebehu troch zmien vykonali opravu.

Po otvorení teplej časti pece sme preverili stav vykurovacích horákov. Z celkového počtu keramických sálavých rúr bolo niekoľko kusov zlomených. Niektoré zo  zistených nedostatkov sa ihneď odstránili, no zároveň sme vytipovali potrebné náhradné diely k dodatočnému servisu. Servis trysiek, nastavenie spaľovacej zmesi a podobne vykonajú pracovníci firmy WS – Wärmeprozesstechnik, zastúpenej v Českej republike po dodaní objednaných náhradných dielov.

Súbežne s prebiehajúcou strednou opravou nám firma DELUX stihla namontovať k teplej časti pece istiaci systém, respektíve zabezpečenie voči pádu osôb. Po kontrole hlavného pohonu, vyčistení celej žíhacej pece a spätnej montáži zložených častí, krytov sme žíhaciu pec po strednej oprave „zapálili“ a dali do prevádzky 9. novembra o 13. hod.

Rád by som poďakoval jednotlivým kolektívom, ktoré sa strednej opravy zúčastnili, za kvalitne odvedenú prácu. V aktuálnom roku máme za sebou šesť stredných opráv žíhacích pecí a na prelome mesiacov november – december nás čaká posledná stredná oprava žíhacej pece č. 6 vo výrobe 1.