Odpady nepatria do ohňa

 

Pri spaľovaní odpadov v domácich peciach, kotloch alebo na ohnisku v záhrade môže vznikať viac nebezpečných škodlivín a jedov ako v kvalitnej spaľovni komunálnych odpadov (tým sa však spaľovní nechceme zastávať).

„Domácemu“ spaľovaniu hovoríme nedokonalé. Prebieha pri nízkych teplotách a za nedostatku kyslíka. To nestačí na úplné spálenie a rozklad škodlivých látok, pričom vzniká aj mnoho nových, ešte škodlivejších, napr. dioxínov. Domácnosti navyše na rozdiel oproti spaľovniam nie sú vybavené ani monitorovacími filtračnými zariadeniami, ktoré zmierňujú negatíva spaľovania.

Málokto z tých, čo odpad v domácnosti spaľuje, si uvedomuje, že tým sebe, svojim blízkym a susedom môže spôsobovať zdravotné problémy. Najviac ohrozené sú malé deti, tehotné ženy a starší ľudia. Škodlivé látky, ktoré pri spaľovaní vznikajú, neunikajú vysoko do atmosféry, ale neviditeľné dopadajú späť do blízkosti miesta, kde sa spaľuje, späť na dom, na záhradu, na úrodu…končia v našej domácnosti, v našom jedle a v našom tele.

Aké škodlivé látky vznikajú pri spaľovaní nasledovných odpadov?

Guma (napr. pneumatiky)

Oxidy síry dráždia dýchacie cesty. Do ovzdušia sa dostávajú sadze s obsahom jedovatých a rakovinotvorných polyaromatických uhľovodíkov či dioxíny.

Drevotrieska, okná a starý nábytok

Z drevotriesky, pri ktorej výrobe sa používajú formaldehydové živice sa horením uvoľňujú fenoly – nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom. Horením náterových hmôt z nábytku a starých okien vznikajú rôzne škodlivé látky i napríklad vysoko toxické polychlórové bifenyly, ktoré sú silne rakovinotvorné.

Viacvrstvový kombinovaný materiál

Tento materiál nie je obyčajný kartón, ale tvorí ho niekoľko zlisovaných vrstiev – papiera, polyetylénovej fólie a hliníka, ktorých spaľovaním unikajú do ovzdušia chlórorganické látky a ťažké kovy.

Papier

Najviac problematické je spaľovanie farebných letákov, časopisov, kriedových a voskovaných papierov. Tie môžu znečistiť ovzdušie ťažkými kovmi, dechtovými látkami, ale aj dioxínmi.

Biologický odpad (bioodpad)

Spálením biologického odpadu doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s bioodpadom z kuchyne (zvyšky jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny) kompostovať.