Železiarne Podbrezová a.s. pripravili pre deti predvianočné predstavenie

 

Ako tradične, aj tento rok pripravili Železiarne Podbrezová pre deti vo veku od 4 do 12 rokov predvianočné predstavenie. Tentokrát sa môžu tešiť na divadielko s názvom O troch krásach sveta, ktoré sa uskutoční 16. decembra o 13. hod. v Dome kultúry ŽP a.s. v Podbrezovej.

Vstupenky na predstavenie budú bezplatné a ich hodnota bude zdaňovaná podľa platných daňových predpisov.

Záujemcovia o predstavenie si môžu prísť po vstupenky do 7. decembra do 10. hod. na sekretariáty prevádzkarní a odborných útvarov (vstupenky sú k dispozícií na uvedených sekretariátoch od konca novembra na základe ich predpokladu a požiadaviek, prípadne po dohode danej prevádzkarne, odboru).

Žiadame nahlasovať len deti, ktoré spĺňajú horeuvedené kritéria (vek 4 – 12 rokov), nakoľko pri ich nesplnení nebudú do zoznamov zaradené. Vstupenky budú pridelené len pre deti a nie pre doprovod.

Zoznamy za vašu prevádzkareň, resp. odborný útvar treba doručiť do 7. decembra do 15. hod na emailovú adresu: skultetyova@zelpo.sk. Požadujeme uviesť meno zamestnanca, prevádzkareň,  resp.  odborný útvar, osobné číslo, meno dieťaťa a rok narodenia.

Aj tento rok sa deti môžu tešiť na malé prekvapenie.