Prednášky v rámci prevencie

 

V rámci prevencie proti šikane a diskriminácii sa v dňoch 8. a 9. novembra uskutočnila na pôde Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová prednáška pre prvé ročníky s názvom „Šikana a kyberšikana“ a pre druhé ročníky s názvom „Nediskriminácia“.

Prednášku viedla JUDr. Miroslava Novodomcová, ktorá pôsobí v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Preto sa najskôr snažila žiakom vysvetliť úlohu a pôsobenie tohto inštitútu. V rámci prednášky pre prvé ročníky boli v plnej miere zodpovedané témy ako: četovanie v partii o niekom bez jeho prítomnosti, zadanie fotky bez súhlasu odfoteného, inakosť ľudí, príčiny konfliktov, vnímanie šikany a jej príčin, postoj ku šikane, či ako sa chrániť v kyberpriestore.

Pri druhých ročníkoch sa venovala témam: čo je v skutočnosti diskriminácia, prečo k nej dochádza a aké má formy. Boli tiež vysvetlené pojmy mobbing a bossing. Prednáška bola vedená pomocou diskusie, autentického materiálu, videozáznamu či pomocou cvičení. Odozva na prednášky bola veľmi pozitívna a žiaci sa na nej veľa dozvedeli. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.