V čísle 7 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim prevádzkarne ťaháreň rúr

Od začiatku roka sa nám darí napĺňať plány modernizácie prevádzkarne

 

Je za nami prvý kvartál aktuálneho roka. Ako hodnotíte toto obdobie v prevádzkarni ťaháreň rúr?

– Prvý kvartál tohto roku nebol vo výrobe pre ťaháreň rúr veľmi priaznivý. Napriek tomu, že sme pôvodný finančný plán distribučnej výroby prekročili o 1 018 ton a v oblúkarni podkročili len o 4 tony, prevádzkareň pracovala so stratou.

V čom vidíte pozitíva v prvom štvrťroku?

– Od začiatku roka sa nám darí napĺňať plány modernizácie prevádzkarne. V priebehu februára sme v spolupráci s kolegami z odboru technického a investičného rozvoja a externých firiem sprevádzkovali prvú časť úpravárenskej linky na spracovanie rúr do 20 metrov (kontrolný rošt, olejovanie v elektrostatickom poli, automatické balenie rúr do šesťhranu).

Od 20. marca do 6. apríla prebiehali stavebné prípravy pre montáž deliacej linky od firmy REIKA.

Priebežne pracujeme s kolegami zo ŽP Informatika, prevádzkarne centrálna údržba a odboru bezpečnosti a životného prostredia na viacerých projektoch týkajúcich sa zvyšovania produktivity práce, ako je značenie rúr s automatickým systémom vyberania údajov z noriem a kúpnych zmlúv s prenosom priamo do značiaceho zariadenia, pričom bude ušetrená práca značkárov. Pracujeme tiež na projekte automatickej evidencie a vyhodnocovania výkonov na technologických zariadeniach, ktorá bude do budúcnosti slúžiť aj pre vyhodnocovanie úkolovej práce bez zásahu obsluhy.

Tretím projektom je projekt autonómne žeriavy, po ktorého úspešnej realizácii budú pracovať mostové žeriavy bez trvalej obsluhy.

 

V apríli máme zákazky s doteraz najnižšou metrovou hmotnosťou v histórii spoločnej ťahárne – 1,2 kg/m.

 

Čo vás čaká v najbližšom období?

– V tomto období pripravujeme s kolegami z centrálnej údržby generálne opravy schválené v položkovom pláne a tiež schválené investičné akcie. V priebehu apríla plánujeme montáž novej deliacej linky, na ktorej technológiou upichovaním bude deliť rúry od priemeru 40 do 180 milimetrov.

V súčasnosti prebiehajú upresňujúce technické rokovania s firmou PRESTAR a do konca septembra prebehne montáž druhej, tretej a štvrtej časti úpravárenskej linky na spracovanie rúr do 20 metrov (rozdružovanie rúr, rovnanie, predbežné delenie, NDT, presné delenie, ojehľovanie s náväznosťou na už vyššie uvedenú prvú časť).

Vďaka dobrej práci obchodníkov je zvyšovaný objem zákaziek vo všetkých druhoch výrobkov. V apríli máme zákazky s doteraz najnižšou metrovou hmotnosťou v histórii spoločnej ťahárne – 1,2 kg/m. Pre porovnanie, pred krízou v roku 2008 sme vyrábali rúry s metrovou hmotnosťou 1,7 kg/m. Bojujeme však s vysokou nemocnosťou, ktorá sa v marci pohybovala na úrovni 15 percent a v oblúkarni až 43 percent. Z dôvodu potreby splnenia plánu výroby vypomáhajú na robotníckych profesiách aj technicko-hospodárski zamestnanci z našej prevádzkarne a aj kolegovia z centrálnej údržby. So zvýšeným úsilím musia samozrejme pracovať zamestnanci robotníckych kategórií, aby sme pokryli výkony chýbajúcich, za čo im určite patrí poďakovanie.