V čísle 16 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Hutníctvo má svoje cykly, v ktorých dobré roky striedajú slabšie

Letné obdobie býva pre pohyb výrobkov problematické, nakoľko sú viaceré sklady v južnej Európe na dlhšie obdobie zatvorené. Zvýšenú aktivitu však naši obchodníci museli vyvinúť už v júni, kedy sa naplno prejavil prepad spotreby a s ním súvisel aj pokles predaja našich výrobkov. Aký bol úvodný polrok v našej spoločnosti a ako vyzerá situácia dnes? Aj o tom sme sa rozprávali s členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s., Vladimírom Sotákom ml.  

Je za nami polrok, ktorý bol v mnohých oblastiach iný než ten vlaňajší. Aký bol z pohľadu obchodu pre ŽP a.s.?

– Prvých päť mesiacov tohto roka bola situácia stabilizovaná, naša zákazková náplň a expedícia hotových výrobkov bola na úrovni roku 2022. Neznamená to však, že všetky výrobné prevádzkarne boli plne vyťažené. V segmente presných rúr sme zaznamenali pokles predaja už vo štvrtom kvartáli minulého roka a tento mierne klesajúci trend pokračoval aj v tomto roku. V júni sa naplno prejavil pokles spotreby finálnych výrobkov naprieč celým spektrom priemyselných odvetví, čo má za následok pokles predaja nielen presných rúr, ale aj ocele a valcovaných rúr. V segmente rúrových oblúkov je situácia naďalej stabilná, objem zákaziek sa nezmenil.

Čo považujete za hlavné príčiny tohto stavu, v porovnaní s vlaňajším úspešným obdobím?

– V prvom rade musím povedať, že výsledky z minulého roka boli historicky najlepšie a určite sa nebudú v najbližších rokoch opakovať. Umožnili nám viac ako zdvojnásobiť investície do technológií v porovnaní s bežným rokom z minulých období a pripraviť rezervu na zvýšené ceny elektrickej energie a plynu. Zo skúseností vieme, že hospodárstvo a hutnícke odvetvie zvlášť, má svoje cykly a dobré roky striedajú slabšie. Práve preto sa snažíme pripraviť našu spoločnosť aj na takéto obdobia investíciami z vlastných zdrojov, ktorými podporujeme zvyšovanie produktivity práce a tým aj konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle. Samotné príčiny majú globálny charakter a vždy ide o kombináciu rôznych faktorov. Prudký nárast inflácie a úrokových sadzieb z minulého roka má vo väčšine krajín sveta podstatný vplyv na znižovanie spotreby a produkcie.

Aká nálada dnes prevláda u obchodníkov?

– Naši obchodníci, dcérske obchodné spoločnosti v zahraničí aj naši zákazníci takmer po celom svete zaznamenávajú zníženie dopytu po hutníckych výrobkoch, čo je takisto dôsledkom letného obdobia a dovoleniek. Z tohto dôvodu je reálne očakávať mierne oživenie začiatkom septembra, avšak návrat k plným výrobným kapacitám zatiaľ nepredpokladáme.

Tlačí nás súčasná situácia aj k zmenám v cenníkoch?

– Ceny našich výrobkov priebežne upravujeme na mesačnej báze, v závislosti od ceny oceľového šrotu, ostatných vstupných surovín a vývoja trhu z pohľadu dopytu a konkurencie. Zatiaľ posledné úpravy v cenníkoch sme pripravili na september, pričom na štvrtý kvartál očakávam ich stabilizáciu.